Nr. 157-159 19.08.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii MoldovaActe ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 34. Hotărîre privind Raportul asupra auditului regularității efectuat la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale și la unele instituții din subordine pe perioada anului 2007 (nr. 39, 12 iunie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova965. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la datoria de stat a Republicii Moldova față de Republica Kîrgîză (nr. 958, 11 august 2008). 966. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 959, 11 august 2008). 967. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 960, 11 august 2008). 968. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova (nr. 961, 11 august 2008). 969. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 962, 11 august 2008). 970. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 4 și nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 (nr. 963, 11 august 2008). 971. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (nr. 964, 11 august 2008). 972. Hotărîre cu privire la instituirea premiilor pentru rezultatele obținute la recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase de prima grupă și a rapiței în anul 2008 (nr. 965, 11 august 2008). 973. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 966, 11 august 2008). 974. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 19 martie 2008 (nr. 967, 11 august 2008). 975. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 968, 11 august 2008). 976. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii în scopul implementării în Moldova a Programului de Servicii Financiare Rurale și Marketing și acordarea deplinelor puteri domnului Ion PERJU, viceministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 969, 11 august 2008).977. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 23 ianuarie 2008 (nr. 972, 12 august 2008). 978. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 973, 12 august 2008). 979. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 974, 12 august 2008). 980. Hotărîre privind transmiterea funcțiilor Centrului Analitic Informațional ANALITINFORM către Centrul pentru Productivitate și Competitivitate din Moldova (nr. 975, 12 august 2008). 981. Hotărîre cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în mediul rural (nr. 979, 12 august 2008). 982. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 980, 13 august 2008). 983. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 981, 13 august 2008). 984. Dispoziție (nr. 79-d, 11 august 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Modova442. Ordin cu privire la aprobarea listelor standardelor naționale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformității și supravegherea produselor plasate pe piața internă (nr. 7, 6 februarie 2008). Acte ale Biroului Național de Statistică443. Indicii prețurilor de consum al populației Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare444. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de procurare a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Baza de transport auto-29 (nr. 37/6, 7 august 2008). 445. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de procurare a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Asicon (nr. 37/7, 7 august 2008). 446. Hotărîre cu privire la suspendarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 34/1 din 18.07.2008 cu privire la tranzacțiile cu acțiunile emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 37/8, 7 august 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei447. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 132, 17 iulie 2008). 448. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 133, 17 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte