Nr. 160-161 22.08.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova595. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Evghenii BERDNICOV (nr. 1821-IV, 18 august 2008). 596. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Fiodor IACOVLENCO (nr. 1822-IV, 19 august 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova35. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 (nr. 37, 6 iunie 2008). 36. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului municipiului Chișinău pe anul 2007 (nr. 40, 12 iunie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova985. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 9 iunie 2005 (nr. 977, 12 august 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și ale B.C. EXIMBANK S.A. Gruppo Veneto Banca449. Norme metodologice privind acordarea și rambursarea creditelor cu dobîndă avantajoasă prin B.C. EXIMBANK S.A. Gruppo Veneto Banca, din bugetul Fondului de șomaj pentru crearea locurilor noi de muncă. Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 450. Condițiile de plasare, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat cu dobîndă flotantă. 451. Condițiile de plasare, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat cu dobîndă fixă. Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova452. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa Ordinului Ministerului nr. 18 din 05.02.2004 (nr. 119, 19 iunie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare453. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/4, 14 august 2008).454. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Exportator (nr. 38/5, 14 august 2008). Acte ale Comisiei Electorale Centrale455. Hotărîre cu privire la cadre (nr. 1808, 5 august 2008). 456. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor comunei Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei și satului Tătărești, raionul Cahul desfășurate la 3 august 2008 (nr. 1809, 5 august 2008). 457. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Hincăuți, raionul Edineț, desfășurat la 3 august 2008 (nr. 1810, 5 august 2008). 458. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți (nr. 1811, 5 august 2008). 459. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale la Constanța, România (nr. 1812, 5 august 2008). 460. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia (nr. 1813, 5 august 2008). Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 461. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 6, 5 iunie 2008). 462. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 14, 18 iulie 2008). 463. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării Oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (nr. 15, 30 iulie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei464. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 155, 7 august 2008). 465. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 10018-25 Condițiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină (nr. 156, 7 august 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte