Nr. 162-163 29.08.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova597. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la migrația de muncă (nr. 1824-IV, 21 august 2008). 598. Lege cu privire la migrația de muncă (nr. 180-XVI, 10 iulie 2008). 599. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Leonid CERESCU (nr. 1823-IV, 21 august 2008). 600. Decret privind eliberarea domnului Radu HOLBAN din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Fălești (nr. 1825-IV, 21 august 2008). 601. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Nikolai MAKSIUTA (nr. 1826-IV, 23 august 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 986. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2008-2009 (nr. 982, 25 august 2008). 987. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de Stat pe anul 2008 (nr. 983, 25 august 2008). 988. Hotărîre privind rechemarea domnului Eduard MELNIC din funcția, deținută prin cumul, de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia, cu reședința la Riga (nr. 986, 25 august 2008). 989. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2008-2009 (nr. 989, 26 august 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 466. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea agenților economici în producția agroalimentară ecologică (nr. 107, 26 mai 2008). 467. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la ordinul nr. 77 din 07.05.2007 (nr. 160, 13 august 2008). Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova 468. Ordin cu privire la deschiderea stației Colibași (nr. 193, 21 august 2008). Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova 469. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministrului justiției nr. 205 din 16.05.2008 (nr. 362, 20 august 2008). Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova 470. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului nr. 116 din 03.09.2007 (nr. 38, 20 august 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 471. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale (nr. 304, 7 august 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 472. Ordonanță cu privire la modificarea și abrogarea unor acte (nr. 38/6-O, 14 august 2008). 473. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Investcom (nr. 38/7-O, 14 august 2008). 474. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Universul Sud (nr. 38/8-O, 14 august 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte