Nr. 165-166 02.09.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova602. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ipotecă (nr. 1827-IV, 23 august 2008). 603. Lege cu privire la ipotecă (nr. 142-XVI, 26 iunie 2008). 604. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parteneriatul public-privat (nr. 1828-IV, 23 august 2008).605. Lege cu privire la parteneriatul public-privat (nr. 179-XVI, 10 iulie 2008). 606. Decret privind decernarea Premiului de Stat pe anul 2008 (nr. 1830-IV, 25 august 2008). 607. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2008-2009 (nr. 1831-IV, 25 august 2008). 608. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1832-IV, 26 august 2008). 609. Decret privind numirea doamnei Aliona DODON în funcția de șef interimar al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1833-IV, 26 august 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova990. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289-XVI din 20 decembrie 2007 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare (nr. 984, 25 august 2008). 991. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la secretul de stat (nr. 985, 25 august 2008). 992. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 (nr. 991, 26 august 2008). 993. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 992, 26 august 2008). 994. Hotărîre privind instalarea în or. Sîngerei a monumentului lui Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432) (nr. 993, 26 august 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat475. Ordin privind completarea Ordinului IFPS nr. 678 din 19.12.2007 cu privire la lista agenților economici care pot beneficia în anul 2008 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecție (nr. 338, 21 august 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte