Nr. 167-168 05.09.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova610. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1829-IV, 23 august 2008). 611. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1834-IV, 28 august 2008). 612. Decret privind rechemarea domnului Eduard MELNIC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1836-IV, 28 august 2008). 613. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBОNDĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1837-IV, 28 august 2008). 614. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Andrei GALBEN (nr. 1838-IV, 2 septembrie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 37. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare a activității catedrelor militare din cadrul unor instituții de învățămînt superior pe perioada anului 2007 (nr. 43, 10 iulie 2008). 38. Hotărîre privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007 (nr. 45, 15 iulie 2008). 39. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007 (nr. 47, 17 iulie 2008). 40. Hotărîre privind raportul asupra controlului gestionării patrimoniului public la О.S. Moldelectrica pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 48, 18 iulie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova995. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003 (nr. 978, 12 august 2008). 996. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența Trichinellei în carne (nr. 987, 26 august 2008). 997. Hotărîre cu privire la constituirea parcului industrial Căinari (nr. 988, 26 august 2008). 998. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Departamentul de Asigurări Sociale al Republicii Estonia și acordarea deplinelor puteri doamnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 994, 28 august 2008). 999. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul și monitorizarea procesului de administrare și distribuire de către Guvern a ajutoarelor umanitare destinate Republicii Moldova (nr. 995, 28 august 2008). 1000. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului (nr. 996, 28 august 2008). 1001. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 11 iunie 2007 (nr. 997, 28 august 2008). 1002. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agruculturii și Pescuitului al Republicii Franceze privind colaborarea comercial-economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 998, 28 august 2008). 1003. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 999, 28 august 2008). 1004. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul pregătirii profesionale a personalului (nr. 1000, 28 august 2008). 1005. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției sanitar-veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze (nr. 1001, 28 august 2008). 1006. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului interguvernamental-tip privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 1002, 28 august 2008).1007. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 1003, 28 august 2008). 1008. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 (nr. 1004, 28 august 2008). 1009. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la autorizarea și plata interpreților și traducătorilorantrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești (nr. 1005, 29 august 2008). 1010. Hotărîre privind aprobarea modelului legitimației și insignei ale personalului organelor de probațiune (nr. 1006, 29 august 2008). 1011. Hotărîre cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (nr. 1007, 29 august 2008).1012. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1009, 29 august 2008). 1013. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 673 din 6 iunie 2008 (nr. 1010, 29 august 2008).1014. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 1011, 1 septembrie 2008). 1015. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1012, 1 septembrie 2008). 1016. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria privind colaborarea în domeniul combaterii criminalității (nr. 1013, 1 septembrie 2008). 1017. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 1014, 1 septembrie 2008). 1018. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 1016, 1 septembrie 2008).1019. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 1018, 1 septembrie 2008). 1020. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1020, 2 septembrie 2008). 1021. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1021, 2 septembrie 2008). 1022. Dispoziție (nr. 81-d, 28 august 2008). 1023. Dispoziție (nr. 82-d, 2 septembrie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 476. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 39/1, 22 august 2008). 477. Hotărîre cu privire la aprobarea programului de activitate a Companiei de Asigurări ADARA-S S.R.L. în perioada de pînă la numirea lichidatorului (nr. 39/4, 22 august 2008). 478. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/5, 22 august 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte