Nr. 169-170 09.09.2008

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii MoldovaActe ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 41. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului satului Tvardița, raionul Taraclia, în perioada anilor 2001-2007 (nr. 49, 22 iulie 2008).Partea IIHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1024. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 1015, 1 septembrie 2008). 1025. Hotărîre cu privire la Registrul național al surselor de radiații ionizante și al persoanelor fizice și persoanelor juridice autorizate (nr. 1017, 1 septembrie 2008). 1026. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1022, 4 septembrie 2008). 1027. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1024, 4 septembrie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova479. Ordin despre aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Cadastrul bunurilor imobile (nr. 20, 11 februarie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 480. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni USTA (nr. 39/6-O, 22 august 2008). 481. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor în tranzacțiile din 22.08.2008 cu acțiunile emise de Societatea pe acțiuni Edilitar (nr. 40/1-O, 25 august 2008). 482. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile curente ale Companiei de Asigurări ADARA-S S.R.L. (nr. 41/1-O, 28 august 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte