Nr. 171-173 12.09.2008

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1028.nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale (nr. 1019, 2 septembrie 2008)

nbsp;

1029.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 19 iunie 2000 (nr. 1023, 4 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1030.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1025, 5 septembrie 2008)nbsp;nbsp;

nbsp;

1031.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la numirea domnului Alexandru CUJBĂ în funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) (nr. 1026, 5 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1032.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la acordarea împuternicirilor domnului Sergiu STATI, Ambasador Extraordinar

şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1027, 5 septembrie 2008)nbsp;

nbsp;

1033.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1028, 5 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1034.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006 (nr. 1029, 5 septembrie 2008).

nbsp;

1035.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1031, 8 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1036.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi (nr. 1032, 8 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1037.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere asupra Cadrului Instituţional al Iniţiativei de pregătire către dezastre şi de prevenire a lorîn Europa de Sud-Est, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 (nr. 1033, 8 septembrie 2008)nbsp;

nbsp;

1038.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1034, 8 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1039.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1035, 8 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

1040.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Valentin CRUDU (nr. 1041, 10 septembrie 2008)

nbsp;

1041.nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Vasile MAMALIGA (nr. 1042, 10 septembrie 2008)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor. departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

nbsp;

483.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 139 din 31 martie 2003 (nr. 389, 5 septembrie 2008).

nbsp;

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova şi ale Federaţiei Sindicatelor din Comunicatii din Republica Moldova

nbsp;

484.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre despre ratificarea Regulamentului "Cu privire la conferirea titlului onorific şi insignei "Maestru în Comunicaţii" (nr. 1,12 aprilie 2006)

nbsp;

485.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la instituirea Titlului onorific şi insignei "Maestru în Comunicaţii" (nr. 1,17 aprilie 2000).

nbsp;

Acte ale Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova

nbsp;

486.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2209-EC, 9 ianuarie 2008)nbsp;nbsp;

nbsp;

487.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2211-ЕС, 10 ianuarie 2008)

nbsp;

488.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2212-EC, 11 ianuarie 2008)

nbsp;

489.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2213-EC, 14ianuarie 2008)nbsp;

nbsp;

490.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2214-EC, 15 ianuarie 2008)

nbsp;

491.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre (nr. 2216-EC, 16 ianuarie 2008)

nbsp;

Acte ale Agentiei Nationale pentru Reglementare în Comunicatii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

nbsp;

492.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor

electronice (nr. 09, 18 august 2008)

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Nationale a Pieţei Financiare

nbsp;

493.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni "TRANSCON-M" (nr. 42/4, 4septembrie 2008)

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

494.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/5, 4 septembrie 2008).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova

nbsp;

495.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător în judecătoriile Donduşeni şi Nisporeni (nr. 302/14, 2 septembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Băncii Nationale a Moldovei

nbsp;

496.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotârîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

(nr. 139, 31 iulie 2008)nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicatii ale agenţilor economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte