Nr. 174-16 16.09.2008

nbsp;

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1042. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (nr. 1037, 9 septembrie 2008)

1043. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 39 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1038, 9 septembrie 2008)

1044. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 (nr. 1039, 9 septembrie 2008)

1045. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1040, 9 septembrie 2008)

1046. Dispoziţie (nr. 83-d, 4 septembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Biroului Naţional de Statistică

497. Indicii preţurilor de consum

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

498. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelorde utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (nr. 10, 28 august 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

499. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni FMC-Rîşcani (nr. 42/6, 4 septembrie 2008)

500. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 42/3-O, 4 septembrie 2008)

501. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale unor societăţi pe acţiuni (nr. 42/7-O, 4 septembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

501a. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 141, 31 iulie 2008)

502. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 145, 31 iulie 2008)

503. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova (nr. 150, 31 iulie 2008)

503a. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 152, 31 iulie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte