Nr. 175-176 19.09.2008

nbsp;

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

615. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1835-IV, 28 august 2008)

616. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar unor ofiţeri ai Armatei Naţionale (nr. 1839-IV, 3 septembrie 2008)

617. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2008 (nr. 1840-IV, 17 septembrie 2008)

618. Decret privind numirea domnului Alexandru CUJBA în funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) (nr. 1841-IV, 17 septembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1047. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 14 mai 2008 (nr. 1043,11 septembrie 2008)

1048. Hotărîre cu privire la acordarea vizelor gratis pentru participanţii la reuniunile organizate în cadrul preşedinţiilor regionale ale Republicii Moldova la Iniţiativa Central Europeană, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, CEFTA şi RACVIAC (nr. 1044, 15 septembrie 2008)

1049. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1045, 15 septembrie 2008)

1050. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1046, 15 septembrie 2008)

1051. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1047, 15 septembrie 2008)

1052. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1048, 15 septembrie 2008)

1053. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea de către Guvernul Chinei Guvernului Moldovei a unui ajutor nerambursabil, semnat la Chişinău la 14 noiembrie 2007 (nr. 1049, 15 septembrie 2008)

1054. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 (nr. 1050, 15 septembrie 2008)

1055. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1051, 15 septembrie 2008)

1056. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 1052, 15 septembrie 2008)

1057. Hotărîre privind instalarea în oraşul Călăraşi a bustului poetului Mihai Eminescu (nr. 1053, 15 septembrie 2008)

1058. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 (nr. 1054, 15 septembrie 2008)

1059. Hotărîre cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor (nr. 1055, 15 septembrie 2008).

1060. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale Agenţiei Apele Moldovei (nr. 1056, 15 septembrie 2008)

1061. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1057, 15 septembrie 2008)

1062. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.381din 13 aprilie 2006 (nr. 1060, 17 septembrie 2008)

1063. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Andrei CIMILI (nr. 1062, 17 septembrie 2008)

1064. Dispoziţie (nr. 84-d, 15 septembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

504. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 256 din 10 august 2007 (nr. 301, 1 august 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

505. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/4, 11 septembrie 2008).

506. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor la Agenţia Naţională ARCA şi membrul său Compania de Asigurări CARAT S.A. (nr. 43/2-O, 11 septembrie 2008)

507. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului tematic privind tranzacţiile efectuate cu acţiunile emise de Societatea pe acţiuni Mina din Cupcini (nr. 43/5-O, 11 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte