Nr. 178-26 26.09.2008

nbsp;

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

619. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1842-IV, 21 septembrie 2008)

620. Decret privind eliberarea domnului Nicolae POPOV din funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr.1843-IV, 22 septembrie 2008)

621. Decret privind eliberarea domnului Valentin CRISTEA din funcţia de judecător la Judecătoria Nisporeni (nr. 1844-IV, 22 septembrie 2008)

622. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Leonid BABII (nr. 1845-IV, 23 septembrie 2008).

623. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe VOZIAN (nr. 1846-IV, 23 septembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1075. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului VIII la Scrisoarea de acord privitor la controlul drogurilor şi aplicarea legilor din 28 august 2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii şi acordarea deplinelor puteri domnului Victor STEPANIUC, viceprim-ministru (nr. 1063, 18 septembrie 2008)

1076. Hotărîre cu privire la implementarea ghişeului unic în cadrul Camerei de Licenţiere (nr. 1068, 19 septembrie 2008)

1077. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 95 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (nr. 1069, 19 septembrie 2008)

1078. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1071, 19 septembrie 2008)

1079. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1072, 19 septembrie 2008)

1080. Hotărîre cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative (nr. 1073, 19 septembrie 2008)

1081. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1074, 19 septembrie 2008)

1082. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1075, 19 septembrie 2008)

1083. Hotărîre cu privire la modificarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pentru anul 2008 (nr. 1076, 19 septembrie 2008)

1084. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice (nr. 1078, 22 septembrie 2008)

1085. Hotărîre privind instalarea în or. Călăraşi a monumentului domnitorului Ţării Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfînt (1457-1504) (nr. 1079, 22 septembrie 2008)

1086. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice (nr. 1084, 24 septembrie 2008)

1087. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Vasile BOTNARI (nr. 1085, 24 septembrie 2008)

1088. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren şi finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţie (nr. 1086, 24 septembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

515. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chişinău (nr. 4.2.1, 29 august 2008)

516. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării şi acreditării Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (nr. 4.2.2, 29 august 2008)

517. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării şi acreditării Institutului Internaţional de Management IMINOVA (nr. 4.2.3, 29 august 2008)

518. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării şi acreditării unor specialităţi/specializări din cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (nr. 4.2.4, 29 august 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

519. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Notabil-Polis S.R.L. (nr. 44/1, 18 septembrie 2008)

520. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/3, 18 septembrie 2008).

521. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului complex al activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare desfăşurată de Registratorul independent Comitent S.R.L. (nr. 44/4-O, 18 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte