Nr. 179-30 30.09.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

624. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ajutorul social (nr. 1850-IV, 26 septembrie 2008)

625. Lege cu privire la ajutorul social (nr. 133-XVI, 13 iunie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1089. Hotărîre privind instalarea bustului lui Alexandru Vasiliu în satul Pîrjolteni, raionul Călăraşi (nr. 1080, 22 septembrie 2008)

1090. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supravegherea unor encefalopatii spongiforme transmisibile (nr. 1081, 22 septembrie 2008)

1091. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea procurării locuinţelor pentru persoanele care au suferit în urma inundaţiilor din lunile iulie-august 2008 (nr. 1082, 23 septembrie 2008)

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 1083, 23 septembrie 2008)

1093. Hotărîre privind majorarea salariilor unor angajaţi din sectorul bugetar (nr. 1088, 26 septembrie 2008)

1094. Dispoziţie (nr. 86-d, 18 septembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

522. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile acordate de Direcţia generală pază de stat a MAI şi subdiviziunile ei (nr. 282, 14 august 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

523. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 187, 25 septembrie 2008)

524. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 188, 25 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte