Nr. 277-287 26.08.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

585. Lege Codul electoral (nr.1381-XIII, 21 noiembrie 1997)

586. Lege privind evaluarea integrităţii instituţionale (nr. 325, 23 decembrie 2013)

587. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 2277-VII, 16 august 2016)

588. Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor (nr. 69, 14 aprilie 2016)

589. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)” (nr. 2241-VII, 28 iulie 2016)

590. Lege privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind grantul investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. „CET-Nord”)” (nr. 163, 7 iulie 2016)

591. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (nr. 2251-VII, 2 august 2016)

592. Lege privind ratificarea Convenţiei poștale universale şi a Protocolului ei final (nr. 164, 7 iulie 2016)

593. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Regulamentului general al Uniunii Poștale Universale (nr. 2252-VII, 2 august 2016)

594. Lege privind ratificarea Regulamentului general al Uniunii Poştale Universale (nr. 165, 7 iulie 2016)

595. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată (nr. 2250-VII, 2 august 2016)

596. Lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată (nr. 166, 7 iulie 2016)

597. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2276-VII, 16 august 2016)

598. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 195, 28 iulie 2016)

599. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 217, 29 iulie 2016)

600. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind Parteneriatul național în domeniul integrării europene (nr. 218, 29 iulie 2016)

601. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2016 (nr. 219, 29 iulie 2016)

602. Decret privind constituirea Comisiei Naţionale pentru Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (nr. 2278-VII, 18 august 2016)

603. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Petru PRIPA (nr. 2279-VII, 22 august 2016)

604. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Pavel BĂLAN (nr. 2281-VII, 22 august 2016)

605. Decret privind acordarea gradului special de general-maior în rezervă domnului Dorin PURICE (nr. 2282-VII, 23 august 2016)

606. Decret privind acordarea gradului special de general-maior al serviciului de salvare domnului Mihail HARABAGIU (nr. 2283-VII, 23 august 2016)

607. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 2284-VII, 23 august 2016)

608. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Mariana GABURA (nr. 2285-VII, 23 august 2016)

609. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție în rezervă domnului Alexandru JIZDAN (nr. 2286-VII, 23 august 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015 (nr. 31, 26 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1069. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor (nr. 924, 27 iulie 2016)

1070. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 925, 27 iulie 2016)

1071. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (nr. 979, 17 august 2016)

1072. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 984, 17 august 2016)

1073. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.842 din 7 iulie 2016 (nr. 987, 17 august 2016)

1074. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (nr. 988, 18 august 2016)

1075. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni şi ai satului Varniţa din raionul Anenii Noi (nr. 989, 19 august 2016)

1076. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind procedura de selectare prin concurs public a conducătorilor şi membrilor instituţiilor aflate sub control parlamentar sau a căror numire se face de către Parlament (nr. 990, 19 august 2016)

1077. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor clopote (nr. 991, 19 august 2016)

1078. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 992, 19 august 2016)

1079. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 993, 19 august 2016)

1080. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 994, 19 august 2016)

1081. Hotărîre privind edificarea în municipiul Chişinău a bustului lui Spiru Haret (nr. 995, 19 august 2016)

1082. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 996, 19 august 2016)

1083. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 997, 19 august 2016)

1084. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 998, 22 august 2016)

1085. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind mormintele şi operele comemorative de război (nr. 999, 22 august 2016)

1086. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 (nr. 1000, 23 august 2016)

1087. Hotărîre cu privire la concesionarea zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” (nr. 1001, 23 august 2016.)

1088. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna august 2016 (nr. 1005, 24 august 2016)

1089. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 1006, 24 august 2016)

1090. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 1007, 24 august 2016)

1091. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Nicolae JELAMSCHI (nr. 1008, 24 august 2016)

1092. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurii MORARI (nr. 1009, 24 august 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1329. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (nr. 168, 11 august 2016)

1330. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 171, 16 august 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1331. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 (nr. 640, 12 august 2016)

1332. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de includere a pacienţilor în terapia antivirală a hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice virale B, C, D la copii şi adulţi (nr. 641, 12 august 2016)

1333. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 644, 12 august 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

1334. Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de recepţie a lucrărilor cadastrale, de conferire/modificare a adresei bunului imobil şi de eliberare a informaţiei din planul de adrese (nr. 15, 8 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1335. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.41/1 din 08.08.2016 (nr. 43/1, 17 august 2016)

1336. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SICONATA GRUP” S.R.L. de a executa Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.17/4 din 15.04.2016 (nr. 44/4, 19 august 2016)

1337. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 44/6, 19 august 2016)

1338. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 44/7, 19 august 2016)

1339. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 44/8, 19 august 2016)

1340. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/15, 19 august 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1341. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014 (nr. 4783, 14 iunie 2016)

1342. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4784, 14 iunie 2016)

1343. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău (nr. 4785, 14 iunie 2016)

1344. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi (nr. 4786, 14 iunie 2016)

1345. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 4787, 14 iunie 2016)

1346. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 4788, 14 iunie 2016)

1347. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 4789, 14 iunie 2016)

1348. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 4790, 14 iunie 2016)

1349. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 4791, 14 iunie 2016)

1350. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 4792, 14 iunie 2016)

1351. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 4793, 14 iunie 2016)

1352. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 4794, 14 iunie 2016)

1353. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 4795, 14 iunie 2016)

1354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 4796, 14 iunie 2016)

1355. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești (nr. 4797, 14 iunie 2016)

1356. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Florești (nr. 4798, 14 iunie 2016)

1357. Hotărîre cu privire la încetarea procedurii de atribuire a unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 4799, 14 iunie 2016)

1358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 4800, 14 iunie 2016)

1359. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văratic, raionul Ialoveni (nr. 4801, 14 iunie 2016)

1360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 4802, 14 iunie 2016)

1361. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița (nr. 4803, 14 iunie 2016)

1362. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Rîșcani (nr. 4804, 14 iunie 2016)

1363. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 4805, 14 iunie 2016)

1364. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tudora, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4806, 14 iunie 2016)

1365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Agronomovca, raionul Ungheni (nr. 4807, 14 iunie 2016)

1366. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 4808, 14 iunie 2016)

1367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 4809, 14 iunie 2016)

1368. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 4810, 14 iunie 2016)

1369. Opinie separată (concurentă) [expusă în temeiul art.18 alin.(21) din Codul electoral și pct.25 lit. î) din
Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale]

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1370. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.693 din 26.12.2007 (nr. 774, 17 august 2016)

1371. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26 august 2014 (nr. 777, 18 august 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1372. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 218, 11 august 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte