Nr. 180-181 03.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

626. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 190-XVI, 25 septembrie 2008)

627. Decret pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Serbia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 1847-IV, 25 septembrie 2008)

628. Decret privind rechemarea domnului Vasile STURZA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi în Republica Kazahstan (nr. 1848-IV, 25 septembrie 2008)

629. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mutsuo MABUCHI (nr. 1849-IV, 26 septembrie 2008)

630. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandr ROTARI (nr. 1851-IV, 26 septembrie 2008)

631. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Grigore MARIAN (nr. 1852-IV, 26 septembrie 2008)

632. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1853-IV, 26 septembrie 2008)

633. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1854-IV, 26 septembrie 2008)

634. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1855-IV, 26 septembrie 2008)

635. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris BODOREU (nr. 1856-IV, 26 septembrie 2008)

636. Decret privind aprobarea unor graţieri individuale (nr. 1857-IV, 29 septembrie 2008)

637. Decret privind aprobarea unor graţieri individuale (nr. 1858-IV, 29 septembrie 2008)

638. Decret privind numirea doamnei Elena LAZAREVA în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Comrat (nr. 1859-IV, 30 septembrie 2008)

639. Decret privind numirea doamnei Veronica CARAPIREA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Basarabeasca (nr. 1860-IV, 30 septembrie 2008)

640. Decret privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor unor instanţe judecătoreşti (nr. 1861-IV, 30 septembrie 2008)

641. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1862-IV, 30 septembrie 2008)

642. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1863-IV, 30 septembrie 2008)

643. Decret privind numirea domnului Anatolie GALBEN în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1864-IV, 30 septembrie 2008)

644. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători de instrucţie (nr. 1865-IV, 30 septembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1095. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1090, 26 septembrie 2008)

1096. Hotărîre privind transmiterea unei unităţi de transport (nr. 1091, 26 septembrie 2008)

1097. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1092, 26 septembrie 2008)

1098. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de hotărîre (nr. 1093, 26 septembrie 2008).

1099. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art. 291 din Titlul VII al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1094, 26 septembrie 2008)

1100. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor POSTOLACHI, Ambasador Extraordinar şi Pleni potenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1095, 26 septembrie 2008)

1101. Hotărîre cu privire la Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de restaurare şi reconstrucţie a Complexului Monastic Căpriana (nr. 1096, 26 septembrie 2008)

1102. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1097, 26 septembrie 2008)

1103. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1098, 26 septembrie 2008)

1104. Hotărîre cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor (nr. 1099, 29 septembrie 2008)

1105. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave în legătură cu vizita oficială a doamnei Zinaida GRECEANÎI, Prim-ministru, în Republica Cehă (Praga, 2-3 septembrie 2008) (nr. 1101, 29 septembrie 2008)

1106. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 479 din 27 martie 2008 (nr. 1102, 29 septembrie 2008)

1107. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1103, 29 septembrie 2008)

1108. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 1104, 29 septembrie 2008)

1109. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2008 (nr. 1105, 30 septembrie 2008)

1110. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dnei Ghene JALALITE (nr. 1114, 1 octombrie 2008)

1111. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Viorel ZABOLOTNIC (nr. 1115, 1 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

525. Ordin (nr. 416, 25 septembrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

526. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie AMT SRL, Megan TV SA, SC Vicsandi-Prim SRL, SC Progicser SRL, TVS-COM SRL şi a licenţei de emisie Radioul Local SRL (nr. 74, 2 septembrie 2008)

527. Decizie cu privire la modul de respectare a condiţiilor la licenţele de emisie de către ÎPS Interservicii SRL şi MEGAN TV SA (nr. 76, 2 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

528. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare (nr. 23/3, 29 mai 2008)

529. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (nr. 45/6, 25 septembrie 2008)

530. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 45/8, 25 septembrie 2008)

531. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni Revelaţie (nr. 45/9, 25 septembrie 2008)

532. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor la Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 31/10 din 18.12.2003 (nr. 45/10, 25 septembrie 2008)

533. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/2 din 30.11.2000 (nr. 46/1, 29 septembrie 2008)

534. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăţi pe acţiuni (nr. 45/7-O, 25 septembrie 2008)

535. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăţi pe acţiuni (nr. 46/3-O, 29 septembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

536. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 171, 11 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte