Nr. 183-185 10.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

653. Lege privind modul de publicare şI intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 173-XIII, 6 iulie 1994)

654. Lege cu privire la sistemul penitenciar (nr. 1036-XIII, 17 decembrie 1996)

655. Lege cu privire la piaţa valorilor mobiliare (nr. 199-XIV, 18 noiembrie 1998)

656. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1872-IV, 2 octombrie 2008)

657. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ozea RUSU (nr. 1873-IV, 3 octombrie 2008). Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
11. Hotărîre privind controlul constituţionalităţii art. 8 lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şI intrarea în Republica Moldova (nr. 15, 30 septembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1121. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 1106, 30 septembrie 2008)

1122. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Dezvoltării Informaţionale (nr. 1110, 1 octombrie 2008)

1123. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 1111, 1 octombrie 2008)

1124. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 (nr. 1112, 1 octombrie 2008)

1125. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor (nr. 1121, 3 octombrie 2008)

1126. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 1122, 3 octombrie 2008).

1127. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 (nr. 1123, 3 octombrie 2008)

1128. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de ti p nou (nr. 1127, 7 octombrie 2008)

1129. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Viorel DANDARA (nr. 1130, 8 octombrie 2008)

1130. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Mihail LUPU (nr. 1131, 8 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

538. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 61 din 20 octombrie 2004 cu privire la aprobarea formelor tipizate privind aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri şi Instrucţiunii despre completarea lor (nr. 86, 2 octombrie 2008)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei

539. Hotărîre (nr. DC-89/123, 18 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

540. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/4, 2 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

541. Hotărîre cu privire la constituirea circumscri pţiilor electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni şi Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti (nr. 1886, 23 septembrie 2008)

542. Hotărîre cu privire la delegarea dlui Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, la Madrid, Spania (nr. 1887, 23 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale de Asigurări în Medicină

543. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului CNAM nr. 61-A din 08.04.2005 (nr. 174-A, 6 octombrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte