Nr. 186-14 14.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

658. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară 2006 (nr. 1874-IV, 7 octombrie 2008)

659. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară 2006 (nr. 196-XVI, 26 septembrie 2008)

660. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reci procă a investiţiilor (nr. 1875-IV, 7 octombrie 2008)

661. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reci procă a investiţiilor (nr. 197-XVI, 26 septembrie 2008)

662. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (nr. 1876-IV, 7 octombrie 2008)

663. Lege pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (nr. 198-XVI, 26 septembrie 2008)

664. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre statele membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul asigurării securităţii persoanelor care beneficiază de protecţie şi pază de stat (nr. 1877-IV, 9 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1131. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de Decret al Preşedintelui Republicii Moldova pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1686-III din 17 februarie 2004 (nr. 1070, 19 septembrie 2008)

1132. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1124, 6 octombrie 2008)

1133. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1128, 7 octombrie 2008)

1134. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia
pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 (nr. 1129, 8 octombrie 2008)

1135. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2008 (nr. 1132, 9 octombrie 2008)

1136. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1134, 9 octombrie 2008)

1137. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1135, 9 octombrie 2008)

1138. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1136, 9 octombrie 2008)

1139. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1137, 9 octombrie 2008)

1140. Hotărîe cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1142, 10 octombrie 2008)

1141. Dispoziţie (nr. 90-d, 7 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Ecologiei şI Resurselor Naturale al Republicii Moldova

544. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale (nr. 34, 16 septembrie 2008)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

545. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 389/204-A din 27.12.2004 (nr. 355/157-A, 8 septembrie 2008).

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

546. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de procurare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni Drumeţul (nr. 47/6, 2 octombrie 2008)

547. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăţi pe acţiuni (nr. 47/5-O, 2 octombrie 2008)

548. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societăţii pe acţiuni Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei (nr. 48/1-O, 6 octombrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte