Nr. 187-188 17.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

665. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1882-IV, 14 octombrie 2008)

666. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 199-XVI, 2 octombrie 2008)

667. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 (nr. 195-XVI, 26 septembrie 2008)

668. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 200-XVI, 2 octombrie 2008)

669. Hotărîre cu privire la numirea unui viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 202-XVI, 9 octombrie 2008)

670. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1878-IV, 12 octombrie 2008)

671. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ray Virgilio TORRES FLORES (nr. 1879-IV, 13 octombrie 2008)

672. Decret privind conferirea Ordinului Credinţă Patriei clasa III domnului Igor BODORIN (nr. 1880-IV, 14 octombrie 2008)

673. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1881-IV, 14 octombrie 2008). .

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1142. Hotărîre privind uniforma şi însemnele distinctive ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1107, 30 septembrie 2008)

1143. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare (nr. 1133, 9 octombrie 2008)

1144. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 1138, 9 octombrie 2008)

1145. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 1139, 9 octombrie 2008)

1146. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1140, 10 octombrie 2008)

1147. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia contra dopajului, adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (nr. 1143, 10 octombrie 2008)

1148. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei contra dopajului, adoptată la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 (nr. 1144, 10 octombrie 2008)

1149. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare (nr. 1145, 10 octombrie 2008)

1150. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii fizice şi sportului, semnat la Ialta la 25 mai 2007 (nr. 1146, 10 octombrie 2008).

1151. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobile şi plata impozitului funciar a persoanelor fizice şi juridice ale căror bunuri imobile au fost afectate de inundaţii (nr. 1147, 10 octombrie 2008)

1152. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1148, 10 octombrie 2008)

1153. Hotărîre cu privire la luarea la evidenţă a obiectelor complexului punctului de trecere a frontierei de stat Lipcani-Rădăuţi (nr. 1149, 10 octombrie 2008)

1154. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1150, 10 octombrie 2008)

1155. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 (nr. 1151, 10 octombrie 2008)

1156. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi (nr. 1152, 13 octombrie 2008)

1157. Dispoziţie (nr. 91-d, 8 octombrie 2008)

1158. Dispoziţie (nr. 92-d, 8 octombrie 2008)

1159. Dispoziţie (nr. 93-d, 9 octombrie 2008)

1160. Dispoziţie (nr. 94-d, 10 octombrie 2008)

1161. Dispoziţie (nr. 96-d, 13 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

549. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de ţinere a registrului Registratorului Independent Registru Corect S.A. (nr. 49/3, 9 octombrie 2008)

550. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/4, 9 octombrie 2008).

551. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare de procurare a acţiunilor emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 49/6, 9 octombrie 2008)

552. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale S.A. Tudora-Vin şi S.A. Domanda (nr. 49/5-O, 9 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

553. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscri pţiei electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni (nr. 1900, 6 octombrie 2008)

554. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti (nr. 1901, 6 octombrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

555. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţelor de emisie pentru TSV-COM SRL, Î.M. Moldcell SA, Music Master SRL, Bursa Imobiliară LARA SRL (nr. 82, 30 septembrie 2008)

556. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de radio Fresh FM, Sănătate, Univers FM, 101,3 FM, Ploaia de argint, Nova, Pro FM, Radio Găgăuzia (nr. 85, 30 septembrie 2008)

557. Decizie cu privire la retransmisia canalelor străine pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 86, 30 septembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

558. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul reglementării valutare (nr. 178, 18 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte