Nr. 189-21 21.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

676. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1884-IV, 15 octombrie 2008)

677. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 193-XVI, 26 septembrie 2008)

678. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) (nr. 1885-IV, 15 octombrie 2008).

679. Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) (nr. 201-XVI, 3 octombrie 2008)

680. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir ŢURCAN (nr. 1883-IV, 14 octombrie 2008)

681. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion GHEORGHIŢĂ (nr. 1886-IV, 15 octombrie 2008)

682. Decret privind conferirea de titluri onorifice domnului Gheorghe PASCARU şi doamnei Lilia ŞOLOMEI (nr. 1887-IV, 15 octombrie 2008)

683. Decret pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 415 din 5 decembrie 1995 (nr. 1890-IV, 16 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1163. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali (nr. 1141, 10 octombrie 2008)

1164. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008 (nr. 1155, 13 octombrie 2008).

1165. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (nr. 1156, 13 octombrie 2008)

1166. Hotărîre cu privire la componenţa unor comisii (nr. 1158, 13 octombrie 2008)

1167. Hotărîre privind transmiterea unui pachet de acţiuni ale statului (nr. 1159, 14 octombrie 2008)

1168. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 265-XVI din 7 decembrie 2007 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2008 (nr. 1162, 16 octombrie 2008)

1169. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 792 din 8 iulie 2004 (nr. 1163, 16 octombrie 2008)

1170. Hotărîre privind rechemarea domnului Sergiu STATI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1164, 16 octombrie 2008)

1171. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae GUMENÎI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1165, 16 octombrie 2008)

1172. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave pentru participarea la şedinţa a IV-a a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-române de colaborare economică şi integrare europeană, 22-23 octombrie 2008, Bucureşti (România) (nr. 1166, 16 octombrie 2008)

1173. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 1167, 16 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică

559. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente (nr. 88/106, 6 octombrie 2008)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

560. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 64, 7 octombrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

561. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2009 (nr. 79, 30 septembrie 2008)

562. Decizie cu privire la Regulile de audit intern din cadrul IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 80, 30 septembrie 2008)

563. Decizie cu privire la activitatea Î.M. Sun Communications SRL, Odihnă în faţa ecranului azuriu SRL (nr. 81, 30 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte