Nr. 190-192 24.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

684. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 1891-IV, 17 octombrie 2008)

685. Lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 185-XVI, 10 iulie 2008)

686. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1892-IV, 17 octombrie 2008)

687. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 194-XVI, 26 septembrie 2008)

688. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 265-XVI din 7 decembrie 2007 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2008 (nr. 208-XVI, 16 octombrie 2008)

689. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic protoiereului Oleg CERNATU (nr. 1893-IV,nbsp; 17 octombrie 2008)

690. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eugenia FISTICAN (nr. 1894-IV, 19 octombrie 2008)

691. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Larisa VOZNIUC (nr. 1895-IV, 20 octombrie 2008)

692. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnei Antonina DERENDOVSKAIA şi domnului Gheorghe DONICA (nr. 1896-IV, 20 octombrie 2008)

693. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 1900-IV, 20 octombrie 2008).

694. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Pavel MARCENCO (nr. 1901-IV, 21 octombrie 2008)

695. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei-Stalmir TIRANIN (nr. 1902-IV, 21 octombrie 2008)

696. Decret privind revocarea domnului Valentin MEJINSCHI din funcţia de ministru al afacerilor interne (nr. 1903-IV, 21 octombrie 2008)

697. Decret privind numirea domnului Valentin MEJINSCHI în funcţia de viceprim-ministru (nr. 1904-IV, 21 octombrie 2008)

698. Decret privind rechemarea domnului Sergiu STATI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Pleni potenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1906-IV, 21 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1174. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1168, 16 octombrie 2008)

1175. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave pentru participare la şedinţa a XI-a a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse de colaborare comercial-economică (22-24 octombrie 2008, or. Minsk, Republica Belarus) (nr. 1169, 17 octombrie 2008)

1176. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1170, 17 octombrie 2008)

1177. Hotărîre cu privire la transmiterea utilajului (nr. 1171, 17 octombrie 2008)

1178. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Larisa CATRINICI, ministru al sănătăţii (nr. 1172, 17 octombrie 2008)

1179. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam (nr. 1173, 17 octombrie 2008)

1180. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind comerţul şi colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene (nr. 1174, 17 octombrie 2008)

1181. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 31 ianuarie 2005 (nr. 1175, 17 octombrie 2008)

1182. Hotărîre pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 27 mai 2008 (nr. 1176, 17 octombrie 2008)

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (nr. 1177, 17 octombrie 2008)

1184. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 2007 (nr. 1178, 17 octombrie 2008)

1185. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1179, 17 octombrie 2008)

1186. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1180, 17 octombrie 2008)

1187. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 828 din 11 iulie 2003 (nr. 1181, 20 octombrie 2008)

1188. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1182, 20 octombrie 2008)

1189. Hotărîre privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (nr. 1183, 20 octombrie 2008)

1190. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 1185, 20 octombrie 2008)

1191. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1191, 22 octombrie 2008)

1192. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Vasile URSU (nr. 1192, 22 octombrie 2008)

1193. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Alexandru GÎSCĂ (nr. 1193, 22 octombrie 2008)

1194. Dispoziţie (nr. 97-d, 15 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

564. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind întreţinerea lucrărilor de artă la Calea ferată (nr. 186, 8 august 2008)

Acte ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

565. Ordin pentru aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii (nr. 50, 18 septembrie 2008)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova

566. Ordin despre aprobarea Instrucţiunilor cu privire la documentarea beneficiarilor de protecţie umanitară în Republica Moldova cu acte de identitate (nr. 278/70, 8 august 2008)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

567. Decizie (nr. 17-6/3-22/03-2008, 13 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

568. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind tranzacţiile bursiere efectuate cu valorile mobiliare ale Societăţii pe acţiuni Mina din Cupcini (nr. 50/2, 17 octombrie 2008)

569. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni Mina din Cupcini (nr. 50/4, 17 octombrie 2008).

570. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/5, 17 octombrie 2008).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

571. Decizie cu privire la aprobarea listelor de canale TV retransmise şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie (nr. 84, 30 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte