Nr. 193-194 28.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

699. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 484-XV din 28 septembrie 2001 pentru ratificarea parţială a Cartei sociale europene revizuite (nr. 1905-IV, 21 octombrie 2008)

700. Lege privind modificarea Legii nr. 484-XV din 28 septembrie 2001 pentru ratificarea parţială a Cartei sociale europene revizuite (nr. 203-XVI, 9 octombrie 2008)

701. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 1897-IV, 20 octombrie 2008).

702. Lege pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 204-XVI, 9 octombrie 2008)

703. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII (nr. 1898-IV, 20 octombrie 2008)

704. Lege pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII (nr. 205-XVI, 9 octombrie 2008).

705. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Declaraţiei comune privind instituirea Consiliului Regional de Cooperare (nr. 1899-IV, 20 octombrie 2008)

706. Lege pentru aprobarea Declaraţiei comune privind instituirea Consiliului Regional de Cooperare (nr. 207-XVI, 10 octombrie 2008)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

42. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de

Conturi şi a Regulamentului Comisiei de disci plină (nr. 46, 15 iulie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1195. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole (nr. 1157, 13 octombrie 2008)

1196. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1184, 20 octombrie 2008)

1197. Hotărîre privind aprobarea proiectului decretului Preşedintelui Republicii Moldova Pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996 (nr. 1186, 21 octombrie 2008)

1198. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 1187, 21 octombrie 2008)

1199. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Transporturi (nr. 1188, 21 octombrie 2008)

1200. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare (nr. 1189, 22 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

572. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activităţii notariale (nr. 437, 14 octombrie 2008).

573. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului privat Popovici Veronica, cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău (nr. 440, 15 octombrie 2008)

574. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului de stat Guranda Rodica, cu teritoriul de activitate în mun. Chişinău (sediul biroului notarial în or. Sîngera) (nr. 443, 16 octombrie 2008)

575. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului de stat Dogotari Larisa, cu teritoriul de activitate în r-nul Făleşti (nr. 448, 21 octombrie 2008)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

576. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice (nr. 15, 23 septembrie 2008)

577. Hotărîre cu privire la reglementarea procedurii de eliberare a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (nr. 16, 23 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

578. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Farmaciei La Cranguşor S.A. (nr. 50/6, 17 octombrie 2008).

579. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa secundară de vînzare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni Angrocomerţ Vest Est (nr. 50/7, 17 octombrie 2008)

580. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de dealer Băncii Comerciale Banca Socială S.A. (nr. 50/8, 17 octombrie 2008).

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte