Nr. 195-196 31.10.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

707. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 1908-IV, 27 octombrie 2008)

708. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 206-XVI, 9 octombrie 2008)

709. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 163-XV din 18 mai 2001 cu privire la unele măsuri de reglementare a atribuirii numerelor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport (nr. 212-XVI, 17 octombrie 2008)

710. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe RUSSU (nr. 1907-IV, 25 octombrie 2008)

711. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1663-IV din 16 mai 2008 (nr. 1909-IV, 27 octombrie 2008)

712. Decret privind eliberarea domnului Petru RAILEAN din funcţia de judecător şi preşedinte al Curţii de Apel Economice (nr. 1910-IV, 27 octombrie 2008)

713. Decret privind eliberarea domnului Valeriu BALABAN din funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova cu misiuni speciale şi pentru coordonarea asistenţei externe (nr. 1911-IV, 27 octombrie 2008)

714. Decret privind numirea domnului Gheorghe PAPUC în funcţia de ministru al afacerilor interne (nr. 1912- IV, 27 octombrie 2008)

715. Decret privind iniţierea negocierilor şi eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie PÎRLOG, ministru al justiţiei (nr. 1913-IV, 28 octombrie 2008)

716. Decret pentru modificarea decretelor Preşedintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 şi nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 1914-IV, 28 octombrie 2008)

717. Decret pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996 (nr. 1915-IV, 28 octombrie 2008)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

12. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctul 13 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 noiembrie 2007 (nr. 18, 21 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1201. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1190, 22 octombrie 2008)

1202. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor COLENOV, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 1194, 23 octombrie 2008)

1203. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar şi Pleni potenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 1195, 23 octombrie 2008)

1204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 31 iulie 2008 (nr. 1196, 29 octombrie 2008)

1205. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 1197, 27 octombrie 2008)

1206. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (nr. 1198, 27 octombrie 2008)

1207. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 1199, 27 octombrie 2008)

1208. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 1200, 27 octombrie 2008)

1209. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu BOBUŢAC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 1202, 27 octombrie 2008)

1210. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1213, 29 octombrie 2008)

1211. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Sergiu TATAROV (nr. 1214, 29 octombrie 2008)

1212. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Valeriu BALABAN (nr. 1215, 29 octombrie 2008)

1213. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcţie a dnei Natalia AXENOVA (nr. 1216, 29 octombrie 2008)

1214. Dispoziţie (nr. 99-d, 23 octombrie 2008)

1215. Dispoziţie (nr. 100-d, 24 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

581. Ordin privind clasificaţia bugetară (nr. 91, 20 octombrie 2008)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

582. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2009 (nr. 24, 28 octombrie 2008)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

583. Hotărîre privind abrogarea unor regulamente (nr. 308, 16 octombrie 2008)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

584. Ordin referitor la actualizarea Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 388, 10 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

585. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOBIAS S.A. (nr. 50/1, 17 octombrie 2008)

586. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 50/9, 17 octombrie 2008)

587. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licenţelor eliberate, suspendate şi retrase a licenţelor pentru dreptul de desfăşurare a activităţilor profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de depozitare şi de administrare a investiţiilor, deţinute anterior de către Banca Comercială Banca Socială S.A. (nr. 50/11, 17 octombrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte