Nr. 288-292 02.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

610. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 146 din 9 iulie 2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015–2016 (nr. 99, 26 mai 2016)

611. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 2016-2020 (nr. 2280-VII, 22 august 2016)

612. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 2287-VII, 24 august 2016)

613. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din sistemul financiar (nr. 2288-VII, 24 august 2016)

614. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 2289-VII, 24 august 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015 (nr. 22, 30 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1093. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale (TAMP), semnate la Chişinău la 28 iunie 2016 (nr. 1002, 24 august 2016)

1094. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 1003, 24 august 2016)

1095. Hotărîre cu privire la completarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (nr. 1004, 24 august 2016)

1096. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate (nr. 1010, 26 august 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1373. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 44/9, 19 august 2016)

1374. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ARTIZANA” (nr. 44/14, 19 august 2016)

1375. Hotărîre cu privire la rapoartele semestriale ale unor entități de interes public (nr. 44/16, 19 august 2016)

1376. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROÎMPRUMUT” (nr. 44/17, 19 august 2016)

1377. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CUŞMIRCA” (nr. 44/18, 19 august 2016)

1378. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SICONATA GRUP” S.R.L. (nr. 44/5-O, 19 august 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1379. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2, 1 iulie 2016)

1380. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 3, 1 iulie 2016)

1381. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 4, 1 iulie 2016)

1382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 5, 1 iulie 2016)

1383. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Taraclia, raionul Căușeni (nr. 6, 1 iulie 2016)

1384. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 7, 1 iulie 2016)

1385. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 8, 1 iulie 2016)

1386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ilenuța, raionul Fălești (nr. 9, 1 iulie 2016)

1387. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești (nr. 10, 1 iulie 2016)

1388. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sărata-Galbenă, raionul Hîncești (nr. 11, 1 iulie 2016)

1389. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 12, 1 iulie 2016)

1390. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molești, raionul Ialoveni (nr. 13, 1 iulie 2016)

1391. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 14, 1 iulie 2016)

1392. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 15, 1 iulie 2016)

1393. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 16, 1 iulie 2016)

1394. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei (nr. 17, 1 iulie 2016)

1395. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 18, 1 iulie 2016)

1396. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 19, 1 iulie 2016)

1397. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sîngerei (nr. 20, 1 iulie 2016)

1398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 21, 1 iulie 2016)

1399. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan-Vodă (nr. 22, 1 iulie 2016)

1400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 23, 1 iulie 2016)

1401. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 24, 1 iulie 2016)

1402. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușila, raionul Ungheni (nr. 25, 1 iulie 2016)

1403. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Condrătești, raionul Ungheni (nr. 26, 1 iulie 2016)

1404. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Măcărești, raionul Ungheni (nr. 27, 1 iulie 2016)

1405. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 28, 1 iulie 2016)

1406. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petrești, raionul Ungheni (nr. 29, 1 iulie 2016)

1407. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 30, 1 iulie 2016)

1408. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 31, 12 iulie 2016)

1409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coștangalia, raionul Cantemir (nr. 32, 12 iulie 2016)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 33, 12 iulie 2016)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 34, 12 iulie 2016)

1412. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 35, 12 iulie 2016)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dolinnoe, raionul Criuleni (nr. 36, 12 iulie 2016)

1414. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Maramonovca, raionul Drochia (nr. 37, 12 iulie 2016)

1415. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 38, 12 iulie 2016)

1416. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni, raionul Edineț (nr. 39, 12 iulie 2016)

1417. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Vechi, raionul Glodeni (nr. 40, 12 iulie 2016)

1418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 41, 12 iulie 2016)

1419. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Leova (nr. 42, 12 iulie 2016)

1420. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 43, 12 iulie 2016)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 44, 12 iulie 2016)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 45, 12 iulie 2016)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borosenii Noi, raionul Rîșcani (nr. 46, 12 iulie 2016)

1424. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vasileuți, raionul Rîșcani (nr. 47, 12 iulie 2016)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 48, 12 iulie 2016)

1426. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 49, 12 iulie 2016)

1427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 50, 12 iulie 2016)

1428. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia (nr. 51, 12 iulie 2016)

1429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 52, 12 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1430. Decizie cu privire la aprobarea „Concepţiei privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova” (nr. 22/126, 25 august 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1431. Decizie (nr. ASR-39, 27 iulie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1432. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010, precum şi abrogarea unor acte normative aferente acestuia (nr. 792, 24 august 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1433. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 230, 25 august 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte