Nr. 206-207 18.11.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

757. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1938-IV, 12 noiembrie 2008)

758. Lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 217-XVI, 24 octombrie 2008)

759. Hotărîre privind numirea în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 232-XVI, 13 noiembrie 2008)

760. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (nr. 233-XVI, 13 noiembrie 2008)761. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 234-XVI, 13 noiembrie 2008)

762. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor ŞEPTELICI (nr. 1939-IV, 12 noiembrie 2008)

763. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Nicolae EREMIA (nr. 1940-IV, 12 noiembrie 2008)

764. Decret privind conferirea Ordinului Credinţă Patriei clasa III domnului Valeriu MIŢUL (nr. 1941-IV, 13 noiembrie 2008)

765. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1942-IV, 13 noiembrie 2008)

766. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion TOMAI (nr. 1943-IV, 13 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1268. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poştale, efectele poştale şi ştampilele poştale speciale ale Republicii Moldova (nr. 1254, 10 noiembrie 2008)

1269. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1255, 11 noiembrie 2008)

1270. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (nr. 1258, 11 noiembrie 2008)

1271. Hotărîre cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune) (nr. 1259, 12 noiembrie 2008)

1272. Dispoziţie (nr. 106-d, 13 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte