Nr. 208-209 21.11.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

767. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1948-IV, 17 noiembrie 2008)

768. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 229-XVI, 6 noiembrie 2008)

769. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unităţi de transport (nr. 1946-IV, 14 noiembrie 2008)

770. Lege privind importul unei unităţi de transport (nr. 230-XVI, 6 noiembrie 2008)

771. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de cheltuieli şi a cuantumului retribuirii lunare a membrilor şi colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 240-XVI, 13 noiembrie 2008)

772. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Nicolae RABII (nr. 1944-IV, 14 noiembrie 2008)

773. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1945-IV, 14 noiembrie 2008)

774. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail CHEIBAŞ (nr. 1947-IV, 17 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1273. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor (nr. 1252, 10 noiembrie 2008)

1274. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului, încheiat prin schimb de note, cu referire la unele aspecte tehnice privind implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la acordarea de către Guvernul Chinei Guvernului Moldovei a unui ajutor nerambursabil, semnat la 14 noiembrie 2007, şi acordarea deplinelor puteri domnului Victor STEPANIUC, viceprimministru, în vederea semnării Acordului menţionat (nr. 1261, 13 noiembrie 2008)

1275. Hotărîre privind instalarea în oraşul Rezina a monumentului concetăţenilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial, în războiul din Afganistan şi în luptele pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova (nr. 1262, 13 noiembrie 2008)

1276. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 951 din 11 august 2008 (nr. 1263, 13 noiembrie 2008)

1277. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei oficiale a Republicii Moldova pentru participarea la Forumul economic moldo-german Moldova prezintă (17-20 noiembrie 2008, or. Frankfurt pe Main, Republica Federală Germană) (nr. 1264, 14 noiembrie 2008)

1278. Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor (nr. 1265, 14 noiembrie 2008).

1279. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave pentru participare la şedinţa a XI-a a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse de colaborare comercial-economică (2-5 decembrie 2008, or. Minsk, Republica Belarus) (nr. 1266, 14 noiembrie 2008)

1280. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind ajutorul nerambursabil oferit Guvernului Republicii Moldova de către Guvernul Chinei (nr. 1267, 14 noiembrie 2008)

1281. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1268, 14 noiembrie 2008)

1282. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea art. 5 din Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 (nr. 1269, 14 noiembrie 2008)

1283. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1270, 14 noiembrie 2008)

1284. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 1271, 14 noiembrie 2008)

1285. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2009-2011 (nr. 1272, 14 noiembrie 2008)

1286. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei şi Tehnologiilor al Republicii Federative Germane privind colaborarea în domeniul pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite domenii ale economiei naţionale a Republicii Moldova (nr. 1273, 14 noiembrie 2008)

1287. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Strategiei de dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente pentru perioada de pînă în anul 2020 (nr. 1274, 14 noiembrie 2008)

1288. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Pavel BUCEAŢCHI, ministru al dezvoltării informaţionale (nr. 1276, 17 noiembrie 2008)

1289. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative Liviu Baldovici la Centrul de Sănătate din satul Nemţeni, raionul Hînceşti (nr. 1277, 17 noiembrie 2008)

1290. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni cu privire la perfecţionarea sistemului de intervenţii ale statului pe piaţa de grîne pentru anul 2008 (nr. 1278, 17 noiembrie 2008)

1291. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 25 ianuarie 2008 (nr. 1281, 17 noiembrie 2008)

1292. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1315 din 26 noiembrie 2004 (nr. 1288, 18 noiembrie 2008)

1293. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dnei Tatiana LOGHIN (nr. 1289, 19 noiembrie 2008)

1294. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Serghei PUŞCUŢA (nr. 1290, 19 noiembrie 2008)

1295. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Ion Ababii în postul de rector (nr. 1291, 19 noiembrie 2008)

1296. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dnei Lucia GAVRILIŢĂ (nr. 1292, 19 noiembrie 2008)

1297. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 1293, 19 noiembrie 2008)

1298. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Veaceslav MANOLACHI în postul de rector (nr. 1294, 19 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţonale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

622. Hotărîre privind eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare Reasigurare ASMART-BROKER S.R.L. (nr. 55/4, 14 noiembrie 2008)

623. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/7, 14 noiembrie 2008).

624. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni Carmez (nr. 55/8, 14 noiembrie 2008)

625. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări I.P.B. Delta Asigurări S.A. (nr. 55/3-O, 14 noiembrie 2008)

626. Ordonanţă cu privire la modificarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 39/6-O din 22.08.2008 (nr. 55/10-O, 14 noiembrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

627. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 1933, 28 octombrie 2008)

628. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 1938, 11 noiembrie 2008)

629. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România (nr. 1939, 11 noiembrie 2008)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

630. Hotărîre privind rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie (nr. 49/AC, 30 octombrie 2008)

631. Hotărîre privind rezultatele evaluării şi acreditării Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală (nr. 50/AC, 30 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective

632. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru dialog social angajator-salariaţi (nr. 9, 18 mai 2007)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte