Nr. 210-25 25.11.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

775. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 1951-IV, 20 noiembrie 2008)

776. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (nr. 231-XVI, 6 noiembrie 2008)

777. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnei Anna GRAMMA şi domnului Sergiu POCLITARI (nr. 1949-IV, 18 noiembrie 2008)

778. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit domnului Vladimir MITRAŞEVSCHII (nr. 1950-IV, 19 noiembrie 2008)

779. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Anatolie POPUŞOI (nr. 1952-IV, 20 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1299. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor de fermă (nr. 1275, 17 noiembrie 2008)

1300. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete (nr. 1279, 17 noiembrie 2008)

1301. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 1280, 14 noiembrie 2008)

1302. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Cehe în domeniul agriculturii (nr. 1282, 17 noiembrie 2008)

1303. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1283, 17 noiembrie 2008)

1304. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (nr. 1284, 17 noiembrie 2008)

1305. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1285, 17 noiembrie 2008)

1306. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal (nr. 1286, 17 noiembrie 2008)

1307. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1295, 20 noiembrie 2008)

1308. Hotărîre cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau tetra-pack (nr. 1296, 20 noiembrie 2008)

1309. Dispoziţie (nr. 107-d, 19 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

633. Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 73, 13 noiembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

634. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/3, 20 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte