Nr. 213-214 02.12.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

786. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir SUETNOV (nr. 1956-IV, 25 noiembrie 2008).

787. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir BALLA (nr. 1957-IV, 25 noiembrie 2008).

788. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Hans Peter HASELSTEINER (nr. 1958-IV, 26 noiembrie 2008)

789. Decret privind iniţierea negocierilor şi eliberarea deplinelor puteri domnului Igor MALAI, viceministru al apărării (nr. 1960-IV, 26 noiembrie 2008)

790. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului (nr. 1961-IV, 26 noiembrie 2008)

791. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei (revizuite) privind regimul navigaţiei pe Dunăre din 18 august 1948 şi a proiectului Protocolului de amendare a Convenţiei (nr. 1962-IV, 26 noiembrie 2008)

792. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Andrei NEGUŢA (nr. 1963-IV, 27 noiembrie 2008)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

43. Hotărîre privind raportul asupra controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007 (nr. 50, 25 septembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1331. Hotărîre privind optimizarea activităţii unor instituţii medico-sanitare publice (nr. 1314, 25 noiembrie 2008)

1332. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului Codului învăţămîntului (nr. 1315, 26 noiembrie 2008)

1333. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 nr. 268-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 1322, 27 noiembrie 2008)

1334. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1363 din 29 noiembrie 2006 (nr. 1340, 28 noiembrie 2008)

1335. Dispoziţie (nr. 110-d, 24 noiembrie 2008)

1336. Dispoziţie (nr. 111-d, 27 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

648. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activităţii companiilor fiduciare Europa Trust S.R.L. şi Econ Renaştere S.R.L. (nr. 55/11, 14 noiembrie 2008)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

649. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului suplimentar pentru suplinirea funcţiei de inspector-judecător în inspecţia judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 413/19, 13 noiembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

650. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova (nr. 235, 27 noiembrie 2008)

651. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 237, 27 noiembrie 2008)

652. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 238, 27 noiembrie 2008).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

652a. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio Moldova (nr. 104, 28 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte