Nr. 293-305 09.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

615. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere (nr. 2135-VII, 15 iunie 2016)

616. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere (nr. 110, 27 mai 2016)

617. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor (nr. 2308-VII, 5 septembrie 2016)

618. Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor (nr. 137, 29 iulie 2016)

619. Decret privind promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012–2015 (nr. 2301-VII, 26 august 2016)

620. Lege cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 (nr. 168, 15 iulie 2016)

621. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la contractele de garanţie financiară (nr. 2309-VII, 5 septembrie 2016)

622. Lege cu privire la contractele de garanţie financiară (nr. 184, 22 iulie 2016)

623. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2304-VII, 26 august 2016)

624. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 194, 28 iulie 2016)

625. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 2310-VII, 5 septembrie 2016)

626. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 197, 28 iulie 2016)

627. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 2302-VII, 26 august 2016)

628. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 198, 28 iulie 2016)

629. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2305-VII, 26 august 2016)

630. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 201, 28 iulie 2016)

631. Decret pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 2303-VII, 26 august 2016)

632. Lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (nr. 210, 29 iulie 2016)

633. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai Inspectoratului General al Poliției (nr. 2290-VII, 25 august 2016)

634. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 2291-VII, 25 august 2016)

635. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 2292-VII, 25 august 2016)

636. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Iulian CHIFU (nr. 2293-VII, 25 august 2016)

637. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 2294-VII, 25 august 2016)

638. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ion BUJOR și doamnei Larisa EREMIA (nr. 2295-VII, 26 august 2016)

639. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Andrei ȚOPA (nr. 2296-VII, 26 august 2016)

640. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2297-VII, 26 august 2016).Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2298-VII, 26 august 2016)

641. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului Vamal (nr. 2306-VII, 1 septembrie 2016)

642. Decret privind conferirea medaliei „Mihai Eminescu” unui grup de cercetători eminescologi (nr. 2307-VII, 3 septembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015 (nr. 26, 5 iulie 2016)

28. Hotărîre privind Raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, întocmit la 31.12.2015 (nr. 27, 19 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1097. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant nr. TF082116 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare/Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Pregătirea proiectului „Adaptarea la schimbările climatice şi silvicultura în Moldova” (nr. 1012, 1 septembrie 2016)

1098. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.17 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 1013, 1 septembrie 2016)

1099. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 1014, 1 septembrie 2016)

1100. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1015, 1 septembrie 2016)

1101. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei (nr. 1016, 1 septembrie 2016)

1102. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei (nr. 1017, 1 septembrie 2016)

1103. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan (nr. 1018, 1 septembrie 2016)

1104. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (nr. 1019, 1 septembrie 2016)

1105. Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind importul şi comercializarea hameiului şi a produselor din hamei (nr. 1020, 2 septembrie 2016)

1106. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1021, 2 septembrie 2016)

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, întocmit la Riga la 22 octombrie 2015, semnat de Republica Moldova la 21 martie 2016 (nr. 1022, 6 septembrie 2016)

1108. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1023, 6 septembrie 2016)

1109. Hotărîre cu privire la dizolvarea Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (nr. 1026, 7 septembrie 2016)

1110. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 (nr. 1027, 7 septembrie 2016)

1111. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1028, 7 septembrie 2016)

1112. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 1029, 7 septembrie 2016)

1113. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant nr. TF0A2984 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Dezvoltarea capacităţilor statistice pe baza datelor ce ţin de abilităţi” (nr. 1030, 7 septembrie 2016)

1114. Dispoziţie (nr. 119-d, 1 septembrie 2016)

1115. Dispoziţie (nr. 120-d, 1 septembrie 2016)

1116. Dispoziţie (nr. 122-d, 1 septembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1434. Ordin cu privire la prelungirea perioadei de activitate cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Ilie Bairac în circumscripția unei alte instanțe de judecată (nr. 863, 25 august 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1435. Ordin cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova (nr. 638, 12 august 2016)

1436. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 904 din 17.09.2012 „Privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor” (nr. 669, 26 august 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1437. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 224/2016, 25 august 2016)

1438. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 225/2016, 25 august 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1439. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de acționarii semnificativi ai Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 45/1, 26 august 2016)

1440. Hotărîre cu privire la asigurarea administrării speciale a Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 45/3, 26 august 2016)

1441. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 45/6, 26 august 2016)

1442. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 45/7, 26 august 2016)

1443. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 45/9, 26 august 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 53, 26 iulie 2016)

1445. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 54, 26 iulie 2016)

1446. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Halahora de Sus, raionul Briceni (nr. 55, 26 iulie 2016)

1447. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 56, 26 iulie 2016)

1448. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onișcani, raionul Călărași (nr. 57, 26 iulie 2016)

1449. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hagimus, raionul Căușeni (nr. 58, 26 iulie 2016)

1450. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Săiți, raionul Căușeni (nr. 59, 26 iulie 2016)

1451. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 60, 26 iulie 2016)

1452. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 61, 26 iulie 2016)

1453. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hancăuți, raionul Edineț (nr. 62, 26 iulie 2016)

1454. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Fălești (nr. 63, 26 iulie 2016)

1455. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 64, 26 iulie 2016)

1456. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 65, 26 iulie 2016)

1457. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 66, 26 iulie 2016)

1458. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 67, 26 iulie 2016)

1459. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cărbuna, raionul Ialoveni (nr. 68, 26 iulie 2016)

1460. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 69, 26 iulie 2016)

1461. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutești, raionul Nisporeni (nr. 70, 26 iulie 2016)

1462. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărzărești, raionul Nisporeni (nr. 71, 26 iulie 2016)

1463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 72, 26 iulie 2016)

1464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olișcani, raionul Șoldănești (nr. 73, 26 iulie 2016)

1465. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 74, 26 iulie 2016)

1466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan-Vodă (nr. 75, 26 iulie 2016)

1467. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 76, 26 iulie 2016)

1468. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Buciumeni, raionul Ungheni (nr. 77, 26 iulie 2016)

1469. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 78, 9 august 2016)

1470. Hotărîre cu privire la demersul Ambasadei Republicii Slovace privind acreditarea observatorilor internaţionali în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 79, 9 august 2016)

1471. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ordinului Suveran de Malta în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 80, 9 august 2016)

1472. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente (IIMDD AIP CSI) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 81, 9 august 2016)

1473. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tirana, Republica Albania (nr. 82, 9 august 2016)

1474. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chirca, raionul Anenii Noi (nr. 83, 9 august 2016)

1475. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 84, 9 august 2016)

1476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 85, 9 august 2016)

1477. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 86, 9 august 2016)

1478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni (nr. 87, 9 august 2016)

1479. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Camencii, raionul Florești (nr. 88, 9 august 2016)

1480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Camenca, raionul Glodeni (nr. 89, 9 august 2016)

1481. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 90, 9 august 2016)

1482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 91, 9 august 2016)

1483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 92, 9 august 2016)

1484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 93, 9 august 2016)

1485. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 94, 9 august 2016)

1486. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 95, 9 august 2016)

1487. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 96, 9 august 2016)

1488. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 97, 9 august 2016)

1489. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 98, 9 august 2016)

1490. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beșghioz, UTA Găgăuzia (nr. 99, 9 august 2016)

1491. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 113, 18 august 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1492. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Vitalie Verbiţchi, director al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii (nr. 21/115, 12 august 2016)

1493. Decizie cu privire la examinarea sesizării Procuraturii Anticorupție (nr. 21/116, 12 august 2016)

1494. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare (nr. 21/117, 12 august 2016)

1495. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 21/118, 12 august 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte