Nr. 221-222 12.12.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

811. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1980-IV, 4 decembrie 2008)

812. Lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 236-XVI, 13 noiembrie 2008)

813. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la construirea unui cămin studenţesc pentru Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (nr. 1991-IV, 10 decembrie 2008)

814. Lege cu privire la construirea unui cămin studenţesc pentru Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (nr. 252-XVI, 4 decembrie 2008

815. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2009 (nr. 249-XVI, 28 noiembrie 2008).

816. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 258-XVI, 5 decembrie 2008).

817. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnilor Vladimir DÎRU şi Valeriu BENDERSCHI (nr. 1979-IV, 4 decembrie 2008)

818. Decret privind numirea domnului Nicolae GUMENÎI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1983-IV, 5 decembrie 2008)

819. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin ANDREEV (nr. 1984-IV, 6 decembrie 2008).

820. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Elena POSTOLACHI (nr. 1985-IV, 8 decembrie 2008).

821. Decret privind numirea domnului Serghei SÎRBU în funcţia de şef adjunct al Direcţiei drept şi relaţii publice a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1986-IV, 8 decembrie 2008)

822. Decret privind numirea doаmnеi Mariana SĂCĂREANU în funcţia de şef adjunct al Serviciului acte ale Preşedintelui al Direcţiei drept şi relaţii publice a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1987-IV, 8 decembrie 2008)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre privind Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 38, 10 iunie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1376. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman (nr. 1324, 27 noiembrie 2008)

1377. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009 (nr. 1350, 2 decembrie 2008)

1378. Hotărîre cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Socială (nr. 1356, 3 decembrie 2008)

1379. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2008-2011 (nr. 1358, 3 decembrie 2008)

1380. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1364, 4 decembrie 2008)

1381. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 1365, 4 decembrie 2008)

1382. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la Procuratură (nr. 1366, 4 decembrie 2008)

1383. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1367, 4 decembrie 2008)

1384. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Codului de procedură fiscală al Republicii Moldova (nr. 1368, 4 decembrie 2008)

1385. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (împrumut şi grant) între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în scopul implementării în Molodva a Programului de Servicii Financiare Rurale şi Marketing, semnat la 29 octombrie 2008 la Roma (nr. 1369, 4 decembrie 2008)

1386. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Victor STEPANIUC, viceprim-ministru (nr. 1370, 4 decembrie 2008)

1387. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecţia moralităţii (nr. 1371, 5 decembrie 2008)

1388. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008 (nr. 1372, 5 decembrie 2008)

1389. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru monitorizarea şi elaborarea măsurilor necesare privind minimalizarea impactului crizei financiare mondiale asupra economiei Republicii Moldova (nr. 1373, 5 decembrie 2008)

1390. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1374, 5 decembrie 2008)

1391. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1375, 5 decembrie 2008)

1392. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea art. 1011 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1376, 5 decembrie 2008)

1393. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind asigurarea construcţiei Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie (nr. 1377, 5 decembrie 2008)

1394. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1378, 5 decembrie 2008)

1395. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1516 din Codul civil al Republicii Moldova (nr. 1379, 5 decembrie 2008)

1396. Hotărîre privind retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (nr. 1380, 5 decembrie 2008)

1397. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 6 iunie 2005 (nr. 1381, 5 decembrie 2008)

1398. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în crearea sistemelor informaţionale de stat ale paşapoartelor şi vizelor de tip nou, dezvoltarea şi folosirea ulterioară a acestora în statele-membre ale C.S.I. (nr. 1382, 5 decembrie 2008)

1399. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Hotărîrii Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Complexul de măsuri comune pentru sporirea securităţii alimentare a statelor-membre ale C.S.I. (nr. 1383, 5 decembrie 2008)

1400. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului cu privire la asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 27 octombrie 2008 (nr. 1384, 5 decembrie 2008)

1401. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210 din 21 februarie 2002 (nr. 1385, 5 decembrie 2008)

1402. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 27 martie 2008 (nr. 1386, 5 decembrie 2008)

1403. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1388, 5 decembrie 2008)

1404. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere (nr. 1389, 5 decembrie 2008)

1405. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1392, 5 decembrie 2008)

1406. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1393, 8 decembrie 2008)

1407. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova (nr. 1394, 8 decembrie 2008)

1408. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 1396, 8 decembrie 2008)

1409. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 266 din 14 martie 2006 (nr. 1399, 9 decembrie 2008)

1410. Hotărîre cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer (nr. 1402, 9 decembrie 2008)

1411. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1409, 10 decembrie 2008)

1412. Hotărîre cu privire la zilele de muncă şi de odihnă din lunile ianuarie-martie 2009 (nr. 1410, 10 decembrie 2008).

1413. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Valeriu MIRONESCU (nr. 1411, 10 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

657. Informaţie privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2009 (nr. 07/1-1-6/160, 9 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova

658. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea financiară a laureaţilor concursurilor şi festivalurilor- concurs internaţionale (nr. 238, 12 noiembrie 2008)

Acte ale Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi ale Consiliului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova

658a. Acord adiţional cu privire la modificările şi completările la Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2007-2008, încheiată între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Consiliul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură (nr. 7, 7 noiembrie 2008)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova

659. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (nr. 108, 28 noiembrie 2008)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

660. Indicii preţurilor de consum

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

661. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului satului Răuţel, raionul Făleşti, desfăşurat la 30 noiembrie 2008 (nr. 1965, 2 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

662. Hotărîre privind eliberarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin Compania de Asigurări GRAWE ASIGURARE DE VIAŢĂ S.A. (asigurări de viaţă) (nr. 58/1, 5 decembrie 2008)

663. Hotărîre cu privire la deschiderea procedurii de remediere financiară a Companiei de Asigurări DELTA S.R.L. (nr. 58/2, 5 decembrie 2008)

664. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale) Companiei de Asigurări KORUNTU-ASIG S.R.L. (nr. 58/5, 5 decembrie 2008)

665. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 58/7, 5 decembrie 2008)

666. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/9, 5 decembrie 2008)

667. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni Prudol (nr. 58/10, 5 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte