Nr. 223-225 16.12.2008


Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

823nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2009
824nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Legea bugetului de stat pe anul 2009