Nr. 226-229 19.12.2008


PARTEA I

Legi, hotariri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Presedintelui Republicii Moldova

825. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul civil asupra respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (nr. 1990-IV, 10 decembrie 2008)

826. Lege privind controlul civil asupra respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (nr. 235-XVI, 13 noiembrie 2008)

827. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei contra dopajului (nr. 1992-IV, 11 decembrie 2008)

828. Lege pentru ratificarea Conventiei contra dopajului (nr. 247-XVI, 27 noiembrie 2008)

829. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia contra dopajului (nr. 1993-IV, 11 decembrie 2008)

830. Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia contra dopajului (nr. 248-XVI, 27 noiembrie 2008)

831. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotaririi Parlamentului nr.14-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru sustinerea infiintarii plantatiilor viticole (nr. 268-XVI, 11 decembrie 2008.)

832. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Ana Felicia FILIP (nr. 1988-IV, 9 decembrie 2008)

833. Decret privind abrogarea unor decrete ale Presedintelui Republicii Moldova (nr. 1989-IV, 10 decembrie 2008)

834. Decret privind conferirea de distinctii de stat unui grup de lucratori din domeniul cooperatiei de consum (nr. 1994-IV, 12 decembrie 2008)

835. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Silvia DMITRIICIUC si domnului Tudor JIMBEI (nr. 1995-IV, 15 decembrie 2008)

836. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru in Arta domnului Vladimir ANDRIES (nr. 1996-IV, 15 decembrie 2008)

837. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Maria CUSNIR si domnului Mihail CUSNIR (nr. 1997-IV, 15 decembrie 2008)

838. Decret pentru modificarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 1601-IV din 7 aprilie 2008 (nr. 2000-IV, 15 decembrie 2008)

Acte ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova

14. Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 32 din Constitutia Republicii Moldova (nr. 2, 9 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotariri ale Guvernului Republicii Moldova

1414. Hotarire cu privire la aprobarea modificarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la/reconectarii la sistemele de incalzire si alimentare cu apa, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 1343, 1 decembrie 2008)

1415. Hotarire cu privire la aprobarea modificarilor ce se opereaza in anexa la Hotarirea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 1390, 5 decembrie 2008)

1416. Hotarire cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1391, 5 decembrie 2008)

1417. Hotarire privind aprobarea formularelor aferente activitatii si veniturilor nerezidentilor, precum si modului de completare a acestora (nr. 1395, 8 decembrie 2008)

1418. Hotarire privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 1397, 8 decembrie 2008)

1419. Hotarire pentru aprobarea formularului declaratiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit si modul de completare a acesteia (nr. 1398, 8 decembrie 2008)

1420. Hotarire pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind acordarea subventiilor pentru incalzire in perioada rece a anului (nr. 1400, 9 decembrie 2008)

1421. Hotarire privind completarea Hotaririi Guvernului nr. 1175 din 31 octombrie 2007 (nr. 1401, 9 decembrie 2008)

1422. Hotarire cu privire la aprobarea Reglementarii tehnice Oteturi si acid acetic de uz alimentar (nr. 1403, 9 decembrie 2008)

1423. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achizitii publice si planificarea acestora (nr. 1404, 10 decembrie 2008)

1424. Hotarire pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a carnii de bovina, precum si a produselor din carne de bovina (nr. 1406, 10 decembrie 2008)

1425. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizitiilor publice dintr-o singura sursa (nr. 1407, 10 decembrie 2008)

1426. Hotarire pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor unitati de transport (nr. 1412, 11 decembrie 2008)

1427. Hotarire pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul strainilor in Republica Moldova (nr. 1413, 11 decembrie 2008)

1428. Hotarire cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1414, 11 decembrie 2008)

1429. Hotarire pentru aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Nomenclatorul marfurilor al Republicii Moldova (nr. 1415, 11 decembrie 2008)

1430. Hotarire cu privire la aprobarea modificarilor, completarilor si abrogarea unor hotariri ale Guvernului (nr. 1416, 11 decembrie 2008)

1431. Hotarire cu privire la aprobarea Avizului la proiectul hotaririi Parlamentului cu privire la modificarea Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 885-XIII din 19 iunie 1996 privind deschiderea la Banca Nationala a Moldovei a unui cont corespondent temporar Centrului de casa si decontari din Tiraspol (nr. 1418, 12 decembrie 2008)

1432. Hotarire pentru initierea negocierilor asupra proiectului Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statului Israel privind calatoriile reciproce fara vize ale cetatenilor Republicii Moldova si cetatenilor Statului Israel (nr. 1419, 12 decembrie 2008)

1433. Hotarire cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1420, 12 decembrie 2008).

1434. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte (nr. 1421, 12 decembrie 2008).

1435. Hotarire cu privire la aprobarea bugetului Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica pe anul 2009 (nr. 1422, 15 decembrie 2008)

1436. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzatorilor individuali (nr. 1423, 15 decembrie 2008)

1437. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente (nr. 1428, 16 decembrie 2008)

1438. Hotarire cu privire la numirea in functie a dlui Ghenadii COSOVAN (nr. 1438, 17 decembrie 2008)

1439. Dispozitie (nr. 113-d, 8 decembrie 2008)

1440. Dispozitie (nr. 114-d, 8 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor si ale Bancii Nationale a Moldovei
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

668. Ordin privind modul de restituire a costului formularelor facturilor fiscale in conformitate cu p. 3 al Hotaririi Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 Cu privire la executarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997 (in redactia Hotaririi Guvernului nr. 1352 din 02.12.2008) (nr. 525, 11 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Nationale a Pietei Financiare

669. Hotarire privind stabilirea primei de asigurare de baza si valoarea coeficientilor de rectificare aferenti asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa (nr. 53/5, 31 octombrie 2008)

670. Hotarire cu privire la inregistrari in Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/4, 11 decembrie 2008).

671. Hotarire cu privire la eliberarea licentei pentru desfasurarea activitatii unor asociatii de economii si imprumut (nr. 59/14, 11 decembrie 2008)

672. Hotarire cu privire la inregistrari in Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 60/2, 15 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicatii ale agentilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte