Nr. 230-232 23.12.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

839. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 1999-IV, 15 decembrie 2008)

840. Lege cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI, 4 iulie 2008)

841. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 2001-IV, 16 decembrie 2008)

842. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 250-XVI, 4 decembrie 2008)

843. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară (nr. 2004-IV, 17 decembrie 2008)

844. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară (nr. 253-XVI, 5 decembrie 2008)

845. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional (nr. 2005-IV, 17 decembrie 2008)

846. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional (nr. 254-XVI, 5 decembrie 2008)

847. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al C.S.I. referitoare la Concepţia privind colaborarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 2006-IV, 17 decembrie 2008)

848. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al C.S.I. referitoare la Concepţia privind colaborarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 255-XVI, 5 decembrie 2008)

849. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al C.S.I. cu privire la Programul de colaborare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2008-2010 (nr. 2007-IV, 17 decembrie 2008)

850. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al C.S.I. cu privire la Programul de colaborare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2008-2010 (nr. 256-XVI, 5 decembrie 2008)

851. Decret privind iniţierea negocierilor şi eliberarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIŢA, şef al Serviciului convenţii internaţionale al Direcţiei politică şi legislaţie fiscală a Ministerului Finanţelor (nr. 1998-IV, 15 decembrie 2008)

852. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnului Gheorghe COJOCARI şi doamnei Valentina MADAN (nr. 2002-IV, 16 decembrie 2008)

853. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Leonid BALAHTEROV şi Alexandru CIUMAC (nr. 2003-IV, 16 decembrie 2008)

854. Decret privind conferirea Ordinului Credinţă Patriei clasa III domnului Iurie COŢOFAN (nr. 2008-IV, 17 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1441. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri (nr. 1405, 10 decembrie 2008)

1442. Hotărîre cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (nr. 1408, 10 decembrie 2008)

1443. Hotărîre pentru aprobarea Concepţiei privind reformarea Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice (nr. 1424, 15 decembrie 2008)

1444. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1426, 15 decembrie 2008)

1445. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (nr. 1430, 16 decembrie 2008)

1446. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi United Energy Moldova s.r.o. privind suportul proiectului de construcţie a centralei electrice (nr. 1451, 18 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

673. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile generale finanţe, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 101, 1 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

674. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei reperfectate Băncii Comerciale Unibank S.A. pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de dealer (nr. 59/7, 11 decembrie 2008)

675. Ordonanţă cu privire la modificarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 40/1-O din 26.08.2008 (nr. 59/5-O, 11 decembrie 2008)

676. Ordonanţă cu privire la deblocarea contului bancar al Societăţii pe acţiuni Mărgăritar (nr. 59/6-O, 11 decembrie 2008)

677. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile de depozit ale fondurilor de investiţii în proces de lichidare (nr. 59/21-O, 11 decembrie 2008)

678. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 253, 18 decembrie 2008)

679. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 256, 18 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte