Nr. 233-236 26.12.2008


PARTEA I

Legi, hotariri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Presedintelui Republicii Moldova

855. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 2011-IV, 22 decembrie 2008)

856. Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 288-XVI, 19 decembrie 2008)

857. Decret privind conferirea de distinctii de stat (nr. 2009-IV, 17 decembrie 2008)

858. Decret privind conferirea de distinctii de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 2010-IV, 18 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotariri ale Guvernului Republicii Moldova

1447. Hotarire pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (nr. 1417, 12 decembrie 2008)

1448. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului Codului de procedura vamala (nr. 1425, 15 decembrie 2008)

1449. Hotarire cu privire la emiterea monedelor jubiliare si comemorative (nr. 1431, 16 decembrie 2008)

1450. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun si la articolele din tutun (nr. 1433, 17 decembrie 2008)

1451. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de hotarire a Parlamentului de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli (nr. 1434, 17 decembrie 2008)

1452. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar (nr. 1435, 17 decembrie 2008)

1453. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finantarea sistemului de documente normative in constructii (nr. 1436, 17 decembrie 2008)

1454. Hotarire cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 257 din 5 martie 2008 (nr. 1437, 17 decembrie 2008)

1455. Hotarire pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la masurile de redresare a situatiei economicofinanciare a unor intreprinderi din sectorul agroalimentar (nr. 1439, 18 decembrie 2008)

1456. Hotarire pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea si completarea unor acte legislative (nr. 1440, 18 decembrie 2008)

1457. Hotarire cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurari sociale de stat (nr. 1441, 18 decembrie 2008)

1458. Hotarire cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1442, 18 decembrie 2008)

1459. Hotarire cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1443, 18 decembrie 2008)

1460. Hotarire privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (nr. 1444, 18 decembrie 2008)

1461. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1445, 18 decembrie 2008)

1462. Hotarire cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1446, 18 decembrie 2008)

1463. Hotarire cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1447, 18 decembrie 2008)

1464. Hotarire pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 1448, 18 decembrie 2008)

1465. Hotarire privind initierea negocierilor asupra proiectului Acordului direct intre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana de Investitii cu privire la finantarea Aeroportului International Chisinau (nr. 1450, 18 decembrie 2008)

1466. Hotarire pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unui teren din circuitul agricol (nr. 1452, 19 decembrie 2008)

1467. Hotarire cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Serviciului Graniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol pentru constructia pichetelor de graniceri Tocuz si Larga (nr. 1453, 19 decembrie 2008)

1468. Hotarire privind aprobarea modificarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului (nr. 1472, 22 decembrie 2008)

1469. Hotarire cu privire la numirea in functie a dlui Avram MICINSCHI (nr. 1474, 24 decembrie 2008)

1470. Hotarire cu privire la numirea in functie a dlui Gheorghe RATA (nr. 1475, 24 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor si ale Bancii Nationale a Moldovei
Acte ale Agentiei Agroindustriale Moldova-Vin

680. Ordin privind aprobarea Indicatiilor metodice si componentei nominale a Consiliului pentru examinarea conformității aspectului exterior al ambalajului produselor vinicole, alcoolice, berii și băuturilor nealcoolice (nr. 79, 17 septembrie 2008)

681. Ordin privind aprobarea Indicațiilor metodice, componenței nominale a Comisiei Centrale de Degustare, calificativelor pentru aprecierea calității producției vinicole, alcoolice și berii și fișei de apreciere senzorială (nr. 84, 30 septembrie 2008)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

682. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea și gestionarea Planului Național de Numerotare (nr. 25, 3 noiembrie 2008)

683. Hotărîre cu privire la stabilirea plăților pentru resursele de numerotare (nr. 47, 23 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

684. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 59/1, 11 decembrie 2008)

685. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Edilitar (nr. 59/2, 11 decembrie 2008)

686. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul independent Comitent S.R.L. (nr. 59/3, 11 decembrie 2008)

687. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/8, 19 decembrie 2008).

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

688. Hotărîre cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul provizoriu cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 19, 30 octombrie 2008)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

689. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de raportare și de completare a rezervelor obligatorii de către bănci (nr. 254, 18 decembrie 2008)

690. Hotărîre cu privire la Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2009 (nr. 255, 18 decembrie 2008)

691. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte financiare și statistice (nr. 261, 18 decembrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

691a. Decizie cu privire la expirarea valabilității licențelor de emisie (nr. 105, 19 decembrie 2008)

691b. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 104 din 28.11.08 (nr. 106, 19 decembrie 2008)

691c. Decizie cu privire la stabilirea moratoriului vis-a-vis de anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 107, 19 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte