Nr. 237-240 31.12.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

859. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2032-IV, 26 decembrie 2008)

860. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 242-XVI, 20 noiembrie 2008)

861. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2020-IV, 24 decembrie 2008)

862. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 259-XVI, 5 decembrie 2008)

863. Decret pentru promulgarea Legii Curții de Conturi (nr. 2017-IV, 23 decembrie 2008)

864. Legea Curții de Conturi (nr. 261-XVI, 5 decembrie 2008)

865. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 2033-IV, 26 decembrie 2008)

866. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 262-XVI, 11 decembrie 2008)

867. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2009 (nr. 2021-IV, 24 decembrie 2008)

868. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2009 (nr. 263-XVI, 11 decembrie 2008)

869. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al C.S.I. privind crearea în cadrul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente a unității structurale pentru coordonarea luptei cu traficul ilicit de substanțe narcotice și precursori și a grupului operativ regional din regiunea Central-asiatică (nr. 2012-IV, 22 decembrie 2008)

870. Lege privind ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al C.S.I. privind crearea în cadrul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente a unității structurale pentru coordonarea luptei cu traficul ilicit de substanțe narcotice și precursori și a grupului operativ regional din regiunea Central-asiatică (nr. 266-XVI, 11 decembrie 2008)

871. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 2042-IV, 26 decembrie 2008)

872. Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 272-XVI, 18 decembrie 2008)

873. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (nr. 2034-IV, 26 decembrie 2008)

874. Lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convențieicadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (nr. 274-XVI, 18 decembrie 2008)

875. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024- XIV din 2 iunie 2000 (nr. 2048-IV, 29 decembrie 2008)

876. Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 275-XVI, 18 decembrie 2008)

877. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 2057-IV, 30 decembrie 2008)

878. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 276-XVI, 18 decembrie 2008)

879. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 nr. 268-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 2043-IV, 26 decembrie 2008)

880. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 nr. 268-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 279-XVI, 18 decembrie 2008)

881. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 2044-IV, 26 decembrie 2008)

882. Lege pentru completarea Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 280-XVI, 18 decembrie 2008)

883. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (împrumut și grant) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în scopul implementării în Moldova a Programului de Servicii Financiare Rurale și Marketing (nr. 2031-IV, 25 decembrie 2008)

884. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (împrumut și grant) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în scopul implementării în Moldova a Programului de Servicii Financiare Rurale și Marketing (nr. 282-XVI, 18 decembrie 2008)

885. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare (nr. 2035-IV, 26 decembrie 2008)

886. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare (nr. 283-XVI, 18 decembrie 2008)

887. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente Privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul cu privire la Centrul antiterorist al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 2036-IV, 26 decembrie 2008)

888. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente Privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul cu privire la Centrul antiterorist al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 284-XVI, 18 decembrie 2008)

889. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la decizia Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Consiliul interstatal al conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 2037-IV, 26 decembrie 2008)

890. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Decizia Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Consiliul interstatal al conducatorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale Comunitatii Statelor Independente (nr. 285-XVI, 18 decembrie 2008)

891. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificarilor si completarilor in Acordul cu privire la recunoasterea reciproca a dreptului de calatorie gratuita a invalizilor si participantilor la Marele Razboi pentru Apararea Patriei, precum si a persoanelor echivalate cu acestia, din 12 martie 1993 (nr. 2038-IV, 26 decembrie 2008)

892. Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificarilor si completarilor in Acordul cu privire la recunoasterea reciproca a dreptului de calatorie gratuita a invalizilor si participantilor la Marele Razboi pentru Apararea Patriei, precum si a persoanelor echivalate cu acestia, din 12 martie 1993 (nr. 286-XVI, 18 decembrie 2008)

893. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea in aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 2039-IV, 26 decembrie 2008)

894. Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea in aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 289-XVI, 19 decembrie 2008)

895. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului (nr. 2045-IV, 26 decembrie 2008)

896. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului (nr. 290-XVI, 19 decembrie 2008)

897. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 2060-IV, 30 decembrie 2008)

898. Lege pentru modificarea si completarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007 (nr. 292-XVI, 19 decembrie 2008)

899. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (nr. 2054-IV, 30 decembrie 2008)

900. Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (nr. 308-XVI, 25 decembrie 2008)

901. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea medaliei jubiliare 650 de ani de la intemeierea Tarii Moldovei (nr. 2049-IV, 29 decembrie 2008)

902. Lege privind instituirea medaliei jubiliare 650 de ani de la intemeierea Tarii Moldovei (nr. 310-XVI, 25 decembrie 2008)

903. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distinctiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 2050-IV, 29 decembrie 2008)

904. Lege pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distinctiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 314-XVI, 26 decembrie 2008)

905. Hotarire privind aprobarea devizului de cheltuieli al Parlamentului pentru anul 2009 (nr. 281-XVI, 18 decembrie 2008)

906. Hotarire pentru modificarea articolului 1 din Hotarirea Parlamentului nr. 885-XIII din 19 iunie 1996 privind deschiderea la Banca Nationala a Moldovei unui cont corespondent temporar Centrului de casa si decontari din Tiraspol (nr. 287-XVI, 18 decembrie 2008)

907. Decret privind numirea doamnei Eugenia KISTRUGA in functia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe linga Consiliul Europei (nr. 1982-IV, 5 decembrie 2008)

908. Decret privind acordarea cetateniei Republicii Moldova (nr. 2013-IV, 23 decembrie 2008)

909. Decret privind redobindirea cetateniei Republicii Moldova (nr. 2014-IV, 23 decembrie 2008)

910. Decret privind aprobarea renuntarii la cetatenia Republicii Moldova (nr. 2015-IV, 23 decembrie 2008)

911. Decret privind aprobarea renuntarii la cetatenia Republicii Moldova (nr. 2016-IV, 23 decembrie 2008)

912. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelentei Sale domnului Stjepan MESIC (nr. 2018-IV, 23 decembrie 2008)

913. Decret privind aprobarea unor gratieri individuale (nr. 2019-IV, 23 decembrie 2008)

914. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Igor APOSTOLOV (nr. 2022-IV, 24 decembrie 2008)

915. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Igor SAVIN (nr. 2023-IV, 24 decembrie 2008)

916. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Natalia MOLDOVANU (nr. 2024-IV, 25 decembrie 2008)

917. Decret privind eliberarea domnului Aureliu COLENCO din functia de presedinte al Judecatoriei Economice de Circumscriptie (nr. 2025-IV, 25 decembrie 2008)

918. Decret privind eliberarea domnului Oleg STERNIOALA din functia de vicepresedinte al Judecatoriei Ciocana, municipiul Chisinau (nr. 2026-IV, 25 decembrie 2008)

919. Decret privind numirea domnului Aureliu COLENCO in functia de judecator si presedinte al Curtii de Apel Economice (nr. 2027-IV, 25 decembrie 2008)

920. Decret privind numirea domnului Oleg STERNIOALA in functia de judecator si presedinte al Judecatoriei Buiucani, municipiul Chisinau (nr. 2028-IV, 25 decembrie 2008)

921. Decret privind conferirea de distinctii de stat unui grup de militari ai Armatei Nationale (nr. 2029-IV, 25 decembrie 2008)

922. Decret privind initierea negocierilor si eliberarea deplinelor puteri doamnei Galina BALMOS, ministru al protectiei sociale, familiei si copilului (nr. 2030-IV, 25 decembrie 2008)

923. Decret privind eliberarea din functie a unor judecatori (nr. 2040-IV, 26 decembrie 2008)

924. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUTA in functia de Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova in Federatia Rusa (nr. 2041-IV, 26 decembrie 2008)

925. Decret privind numirea domnului Serghei PUSCUTA in functia de consilier al Presedintelui Republicii Moldova in problemele financiare (nr. 2059-IV, 30 decembrie 2008)

Acte ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova

15. Hotarire pentru controlul constitutionalitatii unor dispozitii din Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo- Business-Chisinau nr. 625-XIII din 03.11.1995, Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.2001 si Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997 (nr. 21, 16 decembrie 2008)

16. Decizie (18 decembrie 2008)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărîre privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreținerea instituțiilor de învățămînt școlar și preșcolar pe perioada anului 2007 (nr. 56, 24 octombrie 2008)

46. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Comisia Națională a Pieței Financiare pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 57, 28 octombrie 2008)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2009 (nr. 64, 9 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1471. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 15 decembrie 2006 (nr. 1427, 15 decembrie 2008)

1472. Hotărîre privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 1429, 16 decembrie 2008)

1473. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 1455, 19 decembrie 2008)

1474. Hotărîre cu privire la anularea proiectului de alimentare a liniei electrice aeriene 35 kV Slobozia Mare și a stației electrice de transformare 35/10 kV a Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 1456, 19 decembrie 2008)

1475. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1457, 19 decembrie 2008)

1476. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 1458, 19 decembrie 2008)

1477. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1459, 19 decembrie 2008)

1478. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind fondurile ecologice (nr. 1460, 19 decembrie 2008)

1479. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de semnalare și monitorizare a nivelului corupției în autoritățile publice (nr. 1461, 19 decembrie 2008)

1480. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Estonia, semnat la Tallinn la 4 noiembrie 2008 (nr. 1462, 19 decembrie 2008)

1481. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1464, 19 decembrie 2008)

1482. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1465, 22 decembrie 2008)

1483. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Pavel BUCEAȚCHI, ministru al dezvolzării informaționale (nr. 1466, 22 decembrie 2008)

1484. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Planul acțiunilor prioritare orientate spre dezvoltarea și sporirea eficacității leasingului în procesul investițional al Comunității Statelor Independente pentru perioada de pînă în anul 2010 (nr. 1467, 22 decembrie 2008)

1485. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la introducerea modificărilor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul telecomunicațiilor guvernamentale, semnat la Chișinău la 23 octombrie 1998 (nr. 1468, 22 decembrie 2008)

1486. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între guvernele statelor-membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la ordinea de recunoaștere a documentelor privind pregătirea, atestarea și certificarea personalului în domeniul securității industriale (nr. 1469, 22 decembrie 2008)

1487. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul interstatal al măsurilor comune privind lupta împotriva criminalității pentru anii 2008-2010, semnată la Dușanbe la 5 octombrie 2007 (nr. 1470, 22 decembrie 2008)

1488. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 1471, 22 decembrie 2008)

1489. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea art. 25 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 Codul cu privire la jurisdicția constituțională (nr. 1473, 23 decembrie 2008)

1490. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la tineret nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 (nr. 1476, 24 decembrie 2008)

1491. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 27 noiembrie 2007 (nr. 1477, 24 decembrie 2008)

1492. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1478, 24 decembrie 2008)

1493. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1480, 25 decembrie 2008)

1494. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 1482, 26 decembrie 2008)

1495. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 1483, 26 decembrie 2008)

1496. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 177 din 18 februarie 2008 (nr. 1484, 26 decembrie 2008)

1497. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1295 din 13 noiembrie 2006 (nr. 1485, 26 decembrie 2008)

1498. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1486, 26 decembrie 2008)

1499. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra Amendamentului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2008 (nr. 1488, 26 decembrie 2008)

1500. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 1489, 26 decembrie 2008)

1501. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1491, 26 decembrie 2008)

1502. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 318 din 17 martie 2008 (nr. 1492, 26 decembrie 2008)

1503. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2009 (nr. 1493, 26 decembrie 2008)

1504. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2008 (nr. 1500, 30 decembrie 2008)

1505. Dispoziție (nr. 117-d, 22 decembrie 2008)

1506. Dispoziție (nr. 118-d, 23 decembrie 2008)

1507. Dispoziție (nr. 119-d, 24 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

692. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 109, 19 decembrie 2008)

693. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice aferente întocmirii și prezentării Informației privind respectarea procedurilor de control al calității lucrărilor de audit și a Indicațiilor metodice aferente întocmirii și prezentării Raportului privind transparența societății de audit, auditorului întreprinzător individual (nr. 115, 26 decembrie 2008)

694. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 5 la S.N.C. 4 Particularitățile contabilității la întreprinderile micului business, nr. 1 la S.N.C. 27 Rapoarte financiare consolidate și contabilitatea investițiilor în întreprinderile fiice și nr. 1 la Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 27 Rapoarte financiare consolidate și contabilitatea investițiilor în întreprinderile fiice (nr. 116, 26 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

695. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Extrasul din contul bancarfactură (nr. 114/131, 25 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

696. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 231, 28 noiembrie 2008)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

697. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 10 la Indicatoarele de Norme de deviz C, D, I, Iz, RCs, RpC, RpS, RpI, Ac, 10, 33 și Modificării nr. 11 la Indicatoarele de Norme de deviz C, D, Iz, Ts (nr. 91, 12 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

698. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Șișianu Maria, cu teritoriul de activitate în r-nul Leova (nr. 507, 8 decembrie 2008)

699. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului nr. 315 din 22 iulie 2008 (nr. 540, 23 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

700. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Planului Național de Numerotare (nr. 117, 24 decembrie 2008)

Acte ale Ministerului Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și ale Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice

701. Convenție colectivă pe anii 2009-2011 încheiată între Ministerul Administrației Publice Locale și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

702. Hotărîre cu privire la aprobarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 60/4, 15 decembrie 2008)

703. Hotărîre cu privire la acordarea licenței reperfectate pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor Administratorului Fiduciar Codru S.A. (nr. 61/3, 19 decembrie 2008)

704. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut Microcredit (nr. 61/5, 19 decembrie 2008)

705. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor reperfectate pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 61/9, 19 decembrie 2008)

706. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 37/8 din 07.08.2008 Cu privire la suspendarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 34/1 din 18.07.2008 cu privire la tranzacțiile cu acțiunile emise de Societatea pe acțiuni Macara (nr. 62/1, 26 decembrie 2008)

707. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 34/1 din 18.07.2008 (nr. 62/2, 26 decembrie 2008)

708. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe acțiuni Fincom pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 62/16, 26 decembrie 2008)

709. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurată de C.F. F.O.N.D. S.R.L. (nr. 59/12-O, 11 decembrie 2008)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

710. Hotărîre privind determinarea plafonului de garantare (nr. 85/2, 22 decembrie 2008)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

711. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (nr. 250, 18 decembrie 2008)