Nr. 1-2 13.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (nr. 2047-IV, 29 decembrie 2008)

2. Lege privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (nr. 241-XVI, 20 noiembrie 2008)

3. Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi (nr. 2056-IV, 30 decembrie 2008)

4. Lege privind constituirea Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi (nr. 251-XVI, 4 decembrie 2008)

5. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 2051-IV, 30 decembrie 2008)

6. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 273-XVI, 18 decembrie 2008)

7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 2052-IV, 30 decembrie 2008)

8. Lege pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 296-XVI, 25 decembrie 2008)

9. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2053-IV, 30 decembrie 2008)

10. Lege cu privire la modificarea Legii nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 303-XVI, 25 decembrie 2008)

11. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei dezvoltării societății civile în anii 2009-2011 (nr. 267-XVI, 11 decembrie 2008)

12. Decret privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 2055-IV, 30 decembrie 2008)

13. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 53-IV din 17 mai 2005 (nr. 2058-IV, 30 decembrie 2008)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a unei prevederi din pct. 9 alin. (1) al Regulamentului cu privire la detașarea salariaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002 (nr. 22, 18 decembrie 2008)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară și Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru) (nr. 59, 7 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistență parentală profesionistă (nr. 1479, 25 decembrie 2008)

2. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la folosirea unor imobile (nr. 1481, 25 decembrie 2008)

3. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1490, 26 decembrie 2008)

4. Hotărîre privind aprobarea normelor și modalității de asigurare cu uniformă a ofițerilor de informații și securitate (nr. 1494, 26 decembrie 2008)

5. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1252 din 1 decembrie 2005 (nr. 1495, 26 decembrie 2008)

6. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1497, 29 decembrie 2008)

7. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei POGURSCHI (nr. 1501, 30 decembrie 2008)

8. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Victor COADĂ (nr. 1502, 30 decembrie 2008)

9. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 1503, 30 decembrie 2008)