Nr. 3-6 16.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

14. Decret pentru promulgarea Codului contravențional al Republicii Moldova (nr. 2046-IV, 29 decembrie 2008)

15. Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 218-XVI, 24 octombrie 2008)

16. Hotărîre pentru modificarea articolului 61 din Hotărîrea Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 309-XVI, 25 decembrie 2008)

17. Decret privind conferirea titlului onorific Colectiv Artistic Emerit Ansamblului de acordeoniști Concertino (nr. 2061-IV, 31 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale (nr. 1496, 29 decembrie 2008)

11. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 (nr. 1499, 29 decembrie 2008)

12. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Iurie MUNTEAN, viceministru al economiei și comerțului (nr. 1504, 31 decembrie 2008)

13. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Molodva și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor (nr. 1506, 31 decembrie 2008).

14. Hotărîre cu privire la modificarea Programului Național de asigurare a securității ecologice pentru anii 2007- 2015 (nr. 1508, 31 decembrie 2008)

15. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la elaborarea unui proiect de lege privind facilitarea antreprenoriatului rural (nr. 1509, 31 decembrie 2008)

16. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1510, 31 decembrie 2008)

17. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 94-XV din 10 aprilie 2004 pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (nr. 1513, 31 decembrie 2008)

18. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 1514, 31 decembrie 2008)

19. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la energia electrică (nr. 1515, 31 decembrie 2008)

20. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1516, 31 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 53/12, 31 octombrie 2008)

2. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 20/5 din 16.05.2008 cu privire la aprobarea formei și conținutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare și polițelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 59/20, 11 decembrie 2008)

3. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 53/5 din 31.10.2008 Privind stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 61/11, 19 decembrie 2008)

4. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/11, 26 decembrie 2008)...

5. Hotărîre cu privire la introducerea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/13, 26 decembrie 2008)

6. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor reperfectate pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 62/17, 26 decembrie 2008)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la Raportul privind conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate (nr. 251, 18 decembrie 2008)