Nr. 7-9 20.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

18. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 312-XVI, 25 decembrie 2008)

19. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Kкstutis JANKAUSKAS (nr. 2062-IV, 15 ianuarie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice și înstrăinării terenurilor destinate pentru construcția obiectelor de menire socială la primăria com. Trușeni, mun. Chișinău (nr. 60, 19 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

21. Hotărîre cu privire la uniforma specială și însemnele distinctive ale colaboratorilor Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1463, 19 decembrie 2008)

22. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 1487, 26 decembrie 2008)

23. Hotărîre privind Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (nr. 1498, 29 decembrie 2008)

24. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 1511, 31 decembrie 2008)

25. Hotărîre pentru aprobarea Programului național privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012 (nr. 1512, 31 decembrie 2008)

26. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1517, 31 decembrie 2008)

27. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1518, 31 decembrie 2008)

28. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 6 iulie 2006 (nr. 1519, 31 decembrie 2008)

29. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Eugenia KISTRUGA (nr. 1, 15 ianuarie 2009)

30. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Pavel UNTURĂ (nr. 2, 15 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

8. Ordin cu privire la clasificația programelor și subprogramelor (nr. 110, 22 decembrie 2008)

9. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 117, 26 decembrie 2008)

10. Ordin privind Registrul fondurilor speciale (nr. 119, 29 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

11. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 56/4 din 15.11.2007 Cu privire la Consiliul de experți pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 61/2, 19 decembrie 2008)

12. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 62/9, 26 decembrie 2008)

13. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 62/10, 26 decembrie 2008)

14. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 62/12, 26 decembrie 2008)

15. Hotărîre cu privire la acordarea licenței reperfectate Societății pe acțiuni Bursa de Valori a Moldovei pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare bursieră (nr. 62/15, 26 decembrie 2008)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

16. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 5, 15 ianuarie 2009)

17. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 6, 15 ianuarie 2009)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte