Nr. 306-313 16.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

644. Decret pentru promulgarea Legii privind statutul municipiului Chișinău (nr. 2311-VII, 6 septembrie 2016)

645. Lege privind statutul municipiului Chişinău (nr. 136, 17 iunie 2016)

646. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2312-VII, 6 septembrie 2016)

647. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 160, 7 iulie 2016)

648. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acțiune al Uniunii Europene în domeniul sănătății (2014–2020) (nr. 2299-VII, 26 august 2016)

649. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014–2020) (nr. 178, 21 iulie 2016)

650. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (nr. 2313-VII, 6 septembrie 2016)

651. Lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 179, 21 iulie 2016)

652. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (nr. 2314-VII, 6 septembrie 2016)

653. Lege cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare (nr. 183, 22 iulie 2016)

654. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2315-VII, 6 septembrie 2016)

655. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 185, 22 iulie 2016)

656. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 2333-VII, 13 septembrie 2016)

657. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (nr. 187, 22 iulie 2016)

658. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2320-VII, 8 septembrie 2016)

659. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 188, 22 iulie 2016)

660. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2316-VII, 6 septembrie 2016)

661. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 196, 28 iulie 2016)

662. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 2300-VII, 26 august 2016)

663. Lege pentru ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 199, 28 iulie 2016)

664. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 2317-VII, 6 septembrie 2016)

665. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 212, 29 iulie 2016)

666. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor colaboratori ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 2318-VII, 8 septembrie 2016)

667. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Maria GHEORGHIȚĂ (nr. 2319-VII, 8 septembrie 2016)

668. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 2321-VII, 8 septembrie 2016)

669. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Vasile GOBJILĂ și doamnei Eleonora GRAUR (nr. 2322-VII, 8 septembrie 2016)

670. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Mihail POPOVICI (nr. 2323-VII, 8 septembrie 2016)

671. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Oleg CAZACU (nr. 2324-VII, 8 septembrie 2016)

672. Decret privind înregistrarea simbolurilor corporative ale Ministerului Justiției (nr. 2325-VII, 8 septembrie 2016)

673. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Ciorescu, municipiul Chișinău (nr. 2326-VII, 8 septembrie 2016)

674. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Arabă Egipt (nr. 2327-VII, 8 septembrie 2016)

675. Decret privind aprobarea semnării Acordului de la Paris (nr. 2328-VII, 8 septembrie 2016)

676. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Vitalii MRUG (nr. 2329-VII, 9 septembrie 2016)

677. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnului Mircea COSMA și doamnei Ludmila SFÎRLOAGĂ (nr. 2330-VII, 9 septembrie 2016)

678. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Nae-Simion PLEȘCA (nr. 2331-VII, 9 septembrie 2016)

679. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 2332-VII, 9 septembrie 2016)

680. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnilor Vasile ADVAHOV și Vitalie ADVAHOV (nr. 2334-VII, 13 septembrie 2016)

681. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Radu POCLITARU (nr. 2335-VII, 13 septembrie 2016)

682. Decret privind destituirea domnului Alexandru CIMBRICIUC din funcţia de viceministru al apărării (nr. 2336-VII, 13 septembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind Raportul auditului tematic al Proiectului „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești” (nr. 33, 29 iulie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1117. Hotărîre cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale (nr. 1024, 6 septembrie 2016)

1118. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (nr. 1025, 7 septembrie 2016)

1119. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (nr. 1031, 8 septembrie 2016)

1120. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind substanţele chimice (nr. 1032, 8 septembrie 2016)

1121. Hotărîre cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (nr. 1033, 8 septembrie 2016)

1122. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1034, 8 septembrie 2016)

1123. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul administrației penitenciare (nr. 1035, 9 septembrie 2016)

1124. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 1036, 12 septembrie 2016)

1125. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1037, 13 septembrie 2016)

1126. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 1038, 13 septembrie 2016)

1127. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 1039, 13 septembrie 2016)

1128. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii (nr. 1040, 13 septembrie 2016)

1129. Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale în anul 2016 (nr. 1041, 13 septembrie 2016)

1130. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (nr. 1042, 13 septembrie 2016)

1131. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1207 din 27 decembrie 2010 (nr. 1044, 13 septembrie 2016)

1132. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1046, 14 septembrie 2016)

1133. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1047, 14 septembrie 2016)

1134. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1048, 14 septembrie 2016)

1135. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 (nr. 1049, 14 septembrie 2016)

1136. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 1050, 14 septembrie 2016)

1137. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia PALII (nr. 1051, 14 septembrie 2016)

1138. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu cu doamna Lilia PALII (nr. 1052, 14 septembrie 2016)

1139. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Marian POCAZNOI (nr. 1053, 14 septembrie 2016)

1140. Dispoziţie (nr. 130-d, 14 septembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1496. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 182, 22 august 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1497. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 631, 8 august 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1498. Ordin privind modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.597/405-A din 21.07.2016 (nr. 670/468A, 26 august 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

1499. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006:2010 „Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz” (nr. 102, 5 septembrie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1500. Indicii preţurilor de consum

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1501. Hotărîre сu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc (nr. 42/5, 12 august 2016)

1502. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/1, 9 septembrie 2016)

Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societă ții pe acțiuni „DALIA” (nr. 46/2, 9 septembrie 2016)

1503. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CH-FINANŢE” (nr. 46/3, 9 septembrie 2016)

1504. Hotărîre cu privire la prescrierea Asociației de Economii şi Împrumut „CORJEUȚI” de a întreprinde măsuri în vederea conformării condițiilor de licențiere (nr. 46/4, 9 septembrie 2016)

1505. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Culinăria M.C. DECEBAL” (nr. 46/6, 9 septembrie 2016)

1506. Hotărîre сu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PROMTEHGAZ” (nr. 46/7, 9 septembrie 2016)

1507. Hotărîre сu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ZORILE” (nr. 46/8, 9 septembrie 2016)

1508. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni Institutul de Proiectări „GAZPROIECT” (nr. 46/9, 9 septembrie 2016)

1509. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „PROCOMPASGRUP” S.R.L. (nr. 46/10, 9 septembrie 2016)

1510. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „TEGO GRUP” S.R.L. (nr. 46/11, 9 septembrie 2016)

1511. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 46/12, 9 septembrie 2016)

1512. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 46/13, 9 septembrie 2016)

1513. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PROFESIONAL ASIG” S.R.L. (nr. 46/14, 9 septembrie 2016)

1514. Ordonanță cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VIIŞOARA-DOMNEASCĂ” (nr. 46/5-O, 9 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1515. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 100, 18 august 2016)

1516. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 101, 18 august 2016)

1517. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Elizaveta, municipiul Bălți (nr. 102, 18 august 2016)

1518. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir (nr. 103, 18 august 2016)

1519. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 104, 18 august 2016)

1520. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 105, 18 august 2016)

1521. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcova, raionul Edineț (nr. 106, 18 august 2016)

1522. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cristești, raionul Nisporeni (nr. 107, 18 august 2016)

1523. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 108, 18 august 2016)

1524. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 109, 18 august 2016)

1525. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 (nr. 110, 18 august 2016)

1526. Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2016 (nr. 111, 18 august 2016)

1527. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 112, 18 august 2016)

1528. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă (nr. 114, 18 august 2016)

1529. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 115, 18 august 2016)

1530. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale (nr. 116, 18 august 2016)

1531. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1811 din 5 august 2008 (nr. 117, 18 august 2016)

1532. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014 (nr. 118, 18 august 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1533. Decizie cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată „Radio Top” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Alla” (nr. 21/119, 12 august 2016)

1534. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie (nr. 21/120, 12 august 2016)

1535. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor licenţei de emisie eliberată ÎCS „JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” SRL pentru postul „Jurnal TV” (nr. 21/121, 12 august 2016)

1536. Decizie cu privire la examinarea demersului Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” (nr. 21/122, 12 august 2016)

1537. Decizie cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale (nr. 21/123, 12 august 2016)

1538. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2016 (nr. 21/124, 12 august 2016)

1539. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA N. Damaschin (nr. 22/127, 25 august 2016)

1540. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 23/131, 13 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1541. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 567/23 din 6 septembrie 2016.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1542. Decizie (nr. ASR-41, 26 august 2016)

1543. Decizie (nr. ASR-42, 26 august 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1544. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere (nr. 865, 6 septembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1545. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/9, 6 septembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte