Nr. 12-15 27.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

29. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 2072-IV, 20 ianuarie 2009)

30. Lege pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 298-XVI, 25 decembrie 2008)

31. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din

20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 2073-IV, 20 ianuarie 2009)

32. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 301-XVI, 25 decembrie 2008)

33. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 2074-IV, 20 ianuarie 2009)

34. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 305-XVI, 25 decembrie 2008)

35. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 2075-IV, 21 ianuarie 2009).

36. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 313-XVI, 26 decembrie 2008)

37. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Dmitri NICOLAEV (nr. 2071-IV, 19 ianuarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

48. Hotărîre privind aprobarea Planului de contingență pentru pesta porcină clasică (nr. 17, 19 ianuarie 2009).

49. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 20, 20 ianuarie 2009)

50. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 22, 20 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

49. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (nr. 118, 29 decembrie 2008)

50. Informație privind completarea scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 07/1-1-6/160 din 9 decembrie 2008 Privind modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor în anul 2009 (nr. 07/1-1-6/12, 22 ianuarie 2009)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

51. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 2, 15 ianuarie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

52. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 244, 11 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte