Nr. 16-18 30.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

38. Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea construcției Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie (nr. 2086-IV, 27 ianuarie 2009)

39. Lege privind asigurarea construcției Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie (nr. 297-XVI, 25 decembrie 2008)

40. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Arcadii PASECINIC (nr. 2076-IV, 22 ianuarie 2009)

41. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Sergiu CUZUIOC (nr. 2077-IV, 22 ianuarie 2009)

42. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe BOTNARU (nr. 2078-IV, 22 ianuarie 2009)

43. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Andrei GUȚUL (nr. 2079-IV, 22 ianuarie 2009).

44. Decret privind conferirea de titluri onorifice doamnei Silvia GRIGORIEVA și domnului Alexei TERENTIEV (nr. 2080-IV, 22 ianuarie 2009)

45. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Tudor COPACI, viceministru al economiei și comerțului (nr. 2081-IV, 22 ianuarie 2009)

46. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2009 (nr. 2082-IV, 22 ianuarie 2009)

47. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghi PUȘCA (nr. 2083-IV, 22 ianuarie 2009)

48. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iacov CAZACU (nr. 2084-IV, 22 ianuarie 2009).

49. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2085-IV, 27 ianuarie 2009)

50. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Natalia SOLCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 2087-IV, 27 ianuarie 2009)

51. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Direcției politică și legislație fiscală a Ministerului Finanțelor (nr. 2088-IV, 27 ianuarie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2008 (nr. 1, 20 ianuarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

51. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse pe bază de grăsimi vegetale (nr. 16, 19 ianuarie 2009)

52. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ocrotirea sănătății, asistența medicală și tratamentul balneosanatorial al ofițerilor de informații și securitate și al membrilor lor de familie, precum și al ofițerilor de informații și securitate trecuți în rezervă (retragere) (nr. 23, 21 ianuarie 2009)

53. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 24, 21 ianuarie 2009)

54. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001 (nr. 25, 21 ianuarie 2009)

55. Hotărîre cu privire la reorganizarea Institutului de Filozofie, Sociologie și Științe Politice (nr. 26, 22 ianuarie 2009)

56. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 18 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 29, 22 ianuarie 2009)

57. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 30, 22 ianuarie 2009)

58. Hotărîre cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităților de reglementare și organelor cu funcții de supraveghere a pieței (nr. 31, 23 ianuarie 2009)

59. Hotărîre cu privire la transmiterea unui spațiu (nr. 32, 23 ianuarie 2009)

60. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 30 iunie 2003 (nr. 33, 23 ianuarie 2009)

61. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 34, 23 ianuarie 2009)

62. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus privind acordarea regimului de comerț liber mărfurilor transportate prin teritoriile statelor care nu sînt părți la Acordul privind crearea zonei de comerț liber din 15 aprilie 1994, semnat la Minsk la 3 decembrie 2008 (nr. 35, 23 ianuarie 2009)

63. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului din 29 decembrie 2008 la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada anilor 2003-2008 (nr. 36, 23 ianuarie 2009)

64. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 20 iunie 2000 (nr. 37, 23 ianuarie 2009)

65. Hotărîre privind unele măsuri de realizare a Legii nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 40, 26 ianuarie 2009)

66. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 41, 26 ianuarie 2009)

67. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2009 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică (nr. 42, 26 ianuarie 2009)

68. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 (nr. 44, 26 ianuarie 2009)

69. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene pentru Proiectul Evaluarea capacității și modernizarea Spitalului Clinic Republican din Chișinău (nr. 45, 27 ianuarie 2009)

70. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul operațional comun Republica Moldova-România- Ucraina 2007-2013 (nr. 46, 27 ianuarie 2009)

71. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 47, 27 ianuarie 2009)

72. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie CARP (nr. 55, 28 ianuarie 2009)

73. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei GURIN (nr. 56, 28 ianuarie 2009)

74. Dispoziție (nr. 3-d, 23 ianuarie 2009)

75. Dispoziție (nr. 4-d, 23 ianuarie 2009)

76. Dispoziție (nr. 6-d, 26 ianuarie 2009)

77. Dispoziție (nr. 7-d, 27 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

53. Ordin cu privire la aprobarea Modului de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2009 (nr. 4, 16 ianuarie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

54. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și revizuire a prețurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licențe pentru distribuția de gaze naturale (nr. 316, 24 decembrie 2008)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

55. Ordin privind modificarea Listei agenților economici contribuabili mari (nr. 545, 29 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

56. Decizie (nr. 17-6/3-22/01-2009, 22 ianuarie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

57. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări I.P.B. Delta Asigurări S.A. (nr. 62/3, 26 decembrie 2008)

58. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2009 (nr. 64/8, 31 decembrie 2008)

59. Hotărîre privind aprobarea transferului portofoliului de asigurare al Companiei de Asigurări CARAT S.A. (nr. 64/13, 31 decembrie 2008)

60. Hotărîre privind eliberarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (asigurări generale) (nr. 1/4, 16 ianuarie 2009)

61. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cimișlia (nr. 1/8, 16 ianuarie 2009).

62. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut Holercani (nr. 3/1, 22 ianuarie 2009)

63. Hotărîre privind eliberarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (asigurări generale) (nr. 3/2, 22 ianuarie 2009)

64. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/7, 22 ianuarie 2009)

65. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale Mobiasbancă Groupe Societe Generale S.A. (nr. 3/8, 22 ianuarie 2009)

66. Ordonanță cu privire la unele măsuri de asigurare (nr. 1/1-O, 16 ianuarie 2009)

67. Ordonanță referitor la efectuarea controlului inopinat privind mijloacele fondului de garanție ale Registratorului independent Sibila S.A. (nr. 1/2-O, 16 ianuarie 2009)

68. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Mixtă Moldo-Rusă AFES-M S.R.L. (nr. 1/6-O, 16 ianuarie 2009)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte