Nr. 19-21 03.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

52. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2089-IV, 27 ianuarie 2009)

53. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 2092-IV, 29 ianuarie 2009)

54. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2093-IV, 29 ianuarie 2009)

55. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 2094-IV, 29 ianuarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

78. Hotărîre pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere (nr. 12, 19 ianuarie 2009)

79. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 27, 22 ianuarie 2009)

80. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei Naționale de Tineret (2009-2013) (nr. 28, 22 ianuarie 2009)

81. Hotărîre cu privire la Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Național de Statistică (nr. 38, 23 ianuarie 2009)

82. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acțiunilor culturale desfășurate de asociațiile obștești (nr. 39, 26 ianuarie 2009)

83. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 43, 26 ianuarie 2009)

84. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2008 (nr. 51, 28 ianuarie 2009)

85. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 52, 28 ianuarie 2009)

86. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (nr. 54, 28 ianuarie 2009)

87. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2008 (nr. 57, 28 ianuarie 2009)

88. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor ce exercită funcții de demnitate publică (nr. 59, 29 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

69. Statutul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lîngă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

70. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 9, 22 ianuarie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

71. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Inconarm (nr. 4/6, 29 ianuarie 2009)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte