Nr. 22-3 03.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

56. Hotărîre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 1-XVI, 2 februarie 2009)

57. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia GRATILA și domnului Vasile PASCARI (nr. 2095-IV, 29 ianuarie 2009)

58. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 2097-IV, 31 ianuarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

89. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 49, 27 ianuarie 2009)

90. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 50, 27 ianuarie 2009)

91. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008 (nr. 58, 29 ianuarie 2009)

92. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 60, 29 ianuarie 2009)

93. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 61, 29 ianuarie 2009)

94. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 65, 29 ianuarie 2009)

95. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică (nr. 69, 30 ianuarie 2009)

96. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni consacrate sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc (nr. 70, 30 ianuarie 2009)

97. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția comună privind managementul în siguranță al combustibilului uzat și managementul în siguranță al deșeurilor radioactive, întocmită la Viena la 5 septembrie 1997 (nr. 71, 30 ianuarie 2009)

98. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Pavel BUCEAȚCHI, ministru al dezvoltării informaționale (nr. 72, 30 ianuarie 2009)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului privind garanțiile juridice și judiciare contra procesării ilegale a datelor cu caracter personal, semnat la Chișinău la 31 octombrie 2008 (nr. 73, 30 ianuarie 2009)

100. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de cooperare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Slovace, semnat la Bratislava la 24 noiembrie 2008 (nr. 74, 30 ianuarie 2009)

101. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 75, 30 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

72. Hotărîre privind reperfectarea licenței Companiei de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 3/3, 22 ianuarie 2009)

73. Hotărîre cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 3/4, 22 ianuarie 2009)

74. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/2, 29 ianuarie 2009)

75. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor reperfectate pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 4/4, 29 ianuarie 2009)

76. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Monotip (nr. 4/5, 29 ianuarie 2009)

77. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Banca Comercială Universalbank S.A. (nr. 4/7, 29 ianuarie 2009)

78. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cereale-Cahul S.A. (nr. 4/8, 29 ianuarie 2009)

79. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 4/9, 29 ianuarie 2009)

80. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Registru-Ind S.A. (nr. 1/12-O, 16 ianuarie 2009)

Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

81. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică Stabilirea condițiilor de plasare pe piață a ascensoarelor (nr. 5, 22 ianuarie 2009)