Nr. 23-26 06.02.2009

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Leqi, hotăriri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Presedintelui Republicii Moldova

nbsp;

59.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XVdin 24decembrie 2004 (nr. 2091-IV, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

60.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 299-XVI, 25 decembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

61.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 8-XVI, 3 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

62.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului William Emmett INGRAM (nr. 2090-IV, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

63.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Dumitru BAHOV, Victor TATARCIUC și Vladimir STATNОI (nr. 2096-IV, 30 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova

nbsp;

3. Hotărîre cu privire la alegerea prin concurs a unui judecător-asistent al Curții Constituționale (nr. 2, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotăriri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

102.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii și al cărnii proaspete provenite de la acestea (nr. 48, 27 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

103.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul lor temporar (nr. 53, 28 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

104.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 64, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

105.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru comemorarea poetului Grigore Vieru (nr. 66, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

106.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a doamnei Zinaida GRECEANОI, Prim-ministru, în Republica Bulgaria (or. Sofia, 5-6 decembrie 2008) (nr. 67, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

107.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Făina, grișul și tărîța de cereale" (nr. 68, 29 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

108.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 (nr. 76, 30 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

109.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor de dotare a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace de transport de serviciu (nr. 77, 30 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;

nbsp;

110.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 78, 31 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

111.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2009 (nr. 79, 31 ianuarie 2009)....

nbsp;

112.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 80, 2 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

113.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la organizarea Festivalului Internațional de Muzică "Mărțișor-2009" (ediția a XLIII-a)

(nr. 82, 2februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

114.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Filip LOZOVAN (nr. 89, 4 februarie 2009) nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

115.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru PRIJMIREANU (nr. 90, 4 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentejor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Comertului al Republicii Moldova

nbsp;

82.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică "Aparate consumatoare de combustibili gazoși" (nr. 6, 22 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Ministerului Justitiei al Republicii Moldova

nbsp;

83.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Registrul de Stat al experților judiciari atestați nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

nbsp;

84.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordin (nr. 20, 30 ianuarie 2009)nbsp;

nbsp;

85.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordin privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru parcare și Instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia (nr. 22, 31 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Comisiei Nationale a Pieței Financiare

nbsp;

86.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 63/6 din 25.12.2007 (nr. 58/8, 5 decembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

87.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare (nr. 2/1-0, 17 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

nbsp;

88.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la anunțarea concursului suplimentar pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 4/1, 22 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

89.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la anunțarea concursurilor pentru promovare în funcția de judecător la curțile de apel, pentru suplinirea funcției de vicepreședinte, judecător și judecător de instrucție în unele judecătorii (nr. 13/1, 22 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicatii ale aqentilor economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte