Nr. 27-29 10.02.2009

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

64.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 2098-IV, 2 februarie 2009)nbsp;

nbsp;

65.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 713-XVdin 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 260-XVI, 5 decembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

66.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind aprobarea Strategiei Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane pe anii 2009-2011 (nr. 257-XVI, 5 decembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

67.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir SEMENȚUL (nr. 2099-IV, 3 februarie 2009)

nbsp;

68.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Aurel GROSU (nr. 2100-IV, 4 februarie 2009).

nbsp;

69.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Vladimir UNGUREANU (nr. 2101-IV, 4 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

70.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Nicolae MELNIC (nr. 2102-IV, 4 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

71.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Vladimir CELPAN (nr. 2103-IV, 4 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

3. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008

(9 luni) (nr. 65, 11 decembrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

116.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați (nr. 81, 2 februarie 2009)nbsp;

nbsp;

117.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 83, 2 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

118.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului "Cu privire la crearea Agenției Naționale de Protecție a Consumatorului" (nr. 85, 3 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

119.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 86, 3 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

120.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (nr. 88, 4 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

121.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita doamnei Zinaida GRECEANОI, Prim-ministru, în Republica Portugheză (or. Lisabona, 10-12februarie 2009) (nr. 91, 5februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

122.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației tripartite a Republicii Moldova pentru participare la cea de-a 8-a Reuniune regională europeană a Organizației Internaționale a Muncii (or. Lisabona, Republica Portugheză, 9-13 februarie 2009) (nr. 92, 5 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

123.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la prelungirea termenului procedurii planului pentru Societatea pe Acțiuni "Termocom" (nr. 94, 5 februarie 2009)nbsp;

nbsp;

124.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dispoziție (nr. 8-d, 3 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

125.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dispozitie (nr. 9-d, 3 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

nbsp;

90. Ordin cu privire la Registrul donatorilor (nr. 6, 19 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Ministerului Aqriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova, аlе Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin", ale Federației Națjonale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentatie "AGROINDSIND"

nbsp;

91. Protocol-Acord privind prolongarea Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008 pe anii

2009-2010

nbsp;

Acte ale Agenției Transporturi a Republicii Moldova

nbsp;

92.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ordin cu privire la optimizarea rețelei naționale de rute interurbane și suburbane de călători (nr. 1,12 ianuarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

nbsp;

93.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investițiilor în valori mobiliare corporative de către asociațiile de economii și împrumut (nr. 50/13, 17 octombrie 2008)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

nbsp;

94.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2009 (nr. 2041, 2februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

95.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2042, 2 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

96.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la constituirea comisiei de recepționare a documentelor electorale pentru înregistrarea candidaților la alegerilenbsp;nbsp; Parlamentului Republicii Moldova (nr. 2044, 2 februarie 2009)

nbsp;

97.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2045, 2 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

98.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la numirea în funcție (nr. 2049, 2 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

nbsp;

99.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de radio "Kiss FM", "Fresh FM",

"Sănătate", "Univers FM", "Noroc", "Ploaiade argint", "Nova", "Vzrosloe Radio Shanson", "Plai", "AntenaC", "Europa plus Moldova", "101,3 FM" și "Maestro FM" (nr. 1, 20 ianuarie 2009)nbsp;

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

100.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (nr. 3, 15 ianuarie 2009)nbsp;

nbsp;

101.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 39, 5 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale aqenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte