Nr. 30-33 13.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

72. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2104-IV, 6 februarie 2009)

73. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 291-XVI, 19 decembrie 2008)

74. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2106-IV, 6 februarie 2009)

75. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 302-XVI, 25 decembrie 2008)

76. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2111-IV, 9 februarie 2009)

77. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 306-XVI, 25 decembrie 2008)

78. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2112-IV, 9 februarie 2009)

79. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 311-XVI, 25 decembrie 2008)

80. Decret privind eliberarea domnului Vasile ROIBU din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni (nr. 2105-IV, 6 februarie 2009)

81. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Demian CARASTAN (nr. 2107-IV, 6 februarie 2009)

82. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ivan BANNIKOV (nr. 2108-IV, 6 februarie 2009)

83. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail SURUCEANU (nr. 2109-IV, 6 februarie 2009)

84. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Victor ODOBESCU (nr. 2110-IV, 7 februarie 2009)

85. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Mihail CAMERZAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 2113-IV, 9 februarie 2009)

86. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail DOLGAN (nr. 2114-IV, 9 februarie 2009)

87. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit domnului Anatol MОRZENCO (nr. 2115-IV, 9 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

126. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 84, 2 februarie 2009)

127. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 (nr. 87, 4 februarie 2009)

128. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente (nr. 93, 5 februarie 2009)

129. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 96, 6 februarie 2009)

130. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației naționale de negociatori a noului Acord al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (nr. 102, 9 februarie 2009)

131. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 103, 9 februarie 2009)

132. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 105, 9 februarie 2009)

133. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Autoritatea responsabilă de condițiile de muncă din Republica Portugheză (nr. 106, 9 februarie 2009)

134. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2009 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 107, 9 februarie 2009)

135. Hotărîre privind pregătirea pentru realizarea etapei a doua a indexării depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii S.A. (nr. 112, 10 februarie 2009)

136. Dispoziție (nr. 120-d, 30 decembrie 2008)

137. Dispoziție (nr. 10-d, 6 februarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

102. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor tehnice în domeniul securității industriale (nr. 13, 31 ianuarie 2009)

Acte ale Agenției Transporturi a Republicii Moldova

103. Ordin cu privire la ajustarea tarifelor în transportul de călători auto pe rute regulate (nr. 17, 11 februarie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

104. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice (nr. 314, 4 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

105. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2043, 2 februarie 2009)

106. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 2065, 6 februarie 2009)

107. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenților electorali (nr. 2066, 6 februarie 2009)

108. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2067, 6 februarie 2009)

109. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2068, 6 februarie 2009)

110. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Academiei Europene a Societății Civile în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2071, 6 februarie 2009)

111. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației Primul Club al Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2072, 6 februarie 2009)

112. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea ONG-ului Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști AMP-International în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2073, 6 februarie 2009)

113. Hotărîre cu privire la acreditarea reprezentanților Agenției de știri OMEGA pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 2074, 6 februarie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

114. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 33, 5 februarie 2009)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte