Nr. 34-36 17.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

88. Decret privind prom ulgarea Legii pentru mod ificarea articolului 28 din Legea nr. 204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (nr. 2120-IV, 11 februarie 2009)

89. Lege pentru modmodmodificarea articolului 28 din Legea nr. 204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (nr. 265-XVI, 11 decembrie 2008)

90. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor întreprinderi din sectorul agroalimentar (nr. 2121-IV, 11 februarie 2009)

91. Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor întreprinderi din sectorul agroalimentar (nr. 2-XVI, 2 februarie 2009)

92. Decret privind prom ulgarea Legii pentru comp letarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 2119-IV, 11 februarie 2009)

93. Lege pentru comp letarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 13-XVI, 3 februarie 2009)

94. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Mihail CAMERZAN , Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 2116-IV, 9 februarie 2009)

95. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Mihail POPA (nr. 2117-IV, 10 februarie 2009)

96. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2118-IV, 11 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

138. Hotărîre pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (nr. 95, 5 februarie 2009)

139. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 15 septembrie 2008 (nr. 97, 9 februarie 2009)

140. Hotărîre cu privire la repartizarea pe tipuri de destinații a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 98, 9 februarie 2009)

141. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică (nr. 101, 9 februarie 2009)

142. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la simplificarea deplasării și îndeplinirii formalităților referitoare la producția pomilegumicolă (nr. 104, 9 februarie 2009)

143. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 108, 9 februarie 2009)

144. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2009 (nr. 109, 9 februarie 2009)

145. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 19 martie 2008 (nr. 110, 9 februarie 2009)

146. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 113, 10 februarie 2009)

147. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2009 (nr. 114, 10 februarie 2009)

148. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea articolului 22 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 115, 10 februarie 2009)

149. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 116, 10 februarie 2009)

150. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 656 din 2 iunie 2008 (nr. 118, 10 februarie 2009)

151. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 121, 10 februarie 2009)

152. Dispoziție (nr. 11-d, 10 februarie 2009)

153. Dispoziție (nr. 12-d, 11 februarie 2009)

154. Dispoziție (nr. 13-d, 11 februarie 2009)

155. Dispoziție (nr. 14-d, 11 februarie 2009)

156. Dispoziție (nr. 15-d, 11 februarie 2009)

157. Dispoziție (nr. 16-d, 11 februarie 2009)

158. Dispoziție (nr. 17-d, 11 februarie 2009)

159. Dispoziție (nr. 18-d, 11 februarie 2009)

160. Dispoziție (nr. 19-d, 11 februarie 2009)

161. Dispoziție (nr. 20-d, 11 februarie 2009)

162. Dispoziție (nr. 21-d, 11 februarie 2009)

163. Dispoziție (nr. 22-d, 11 februarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

115. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 13, 9 februarie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

116. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului ministrului justiției nr. 32 din 29 ianuarie 2008 (nr. 49, 9 februarie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

117. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicațiilor electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe (nr. 55, 29 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

118. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 44/5, 18 septembrie 2008)

119. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/2, 5 februarie 2009)

120. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 5/3, 5 februarie 2009)

121. Hotărîre cu privire la introducerea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/4, 5 februarie 2009)

122. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 5/9, 5 februarie 2009)

123. Hotărîre cu privire la unele măsuri privind implementarea proiectului Moldova Dutch TA TF Financial Sector Reform (nr. 5/12, 5 februarie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

124. Hotărîre cu privire la anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante în unele instanțe judecătorești (nr. 26/2, 2 februarie 2009)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte