Nr. 37-40 20.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

97. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 2124-IV, 13 februarie 2009)

98. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 278-XVI, 18 decembrie 2008)

99. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 2125-IV, 16 februarie 2009)

100. Lege privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 4-XVI, 2 februarie 2009)

101. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale (nr. 2126-IV, 16 februarie 2009)

102. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale (nr. 5-XVI, 2 februarie 2009)

103. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (nr. 2127-IV, 16 februarie 2009)

104. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (nr. 6-XVI, 2 februarie 2009)

105. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2008 (nr. 2128-IV, 16 februarie 2009)

106. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2008 (nr. 7-XVI, 2 februarie 2009)

107. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1073-XIII din 27 decembrie 1996 privind învestitura Președintelui Republicii Moldova (nr. 2122-IV, 12 februarie 2009)

108. Lege pentru modificarea Legii nr. 1073-XIII din 27 decembrie 1996 privind învestitura Președintelui Republicii Moldova (nr. 17-XVI, 3 februarie 2009)

109. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor atribuite pentru construcția pichetelor de grăniceri Tocuz și Larga (nr. 2129-IV, 16 februarie 2009)

110. Lege privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor atribuite pentru construcția pichetelor de grăniceri Tocuz și Larga (nr. 18-XVI, 3 februarie 2009)

111. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Penitenciarului nr. 7 Rusca al Departamentului instituțiilor penitenciare de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția stației de epurare a apelor reziduale (nr. 2130-IV, 16 februarie 2009)

112. Lege privind scutirea Penitenciarului nr. 7 Rusca al Departamentului instituțiilor penitenciare de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția stației de epurare a apelor reziduale (nr. 19-XVI, 3 februarie 2009)

113. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la folosirea unor bunuri imobile (nr. 2123-IV, 13 februarie 2009)

114. Lege cu privire la folosirea unor bunuri imobile (nr. 21-XVI, 3 februarie 2009)

115. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2131-IV, 16 februarie 2009)

116. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 24-XVI, 3 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

164. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației și a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (nr. 100, 9 februarie 2009)

165. Hotărîre cu privire la organizarea activității Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare (nr. 111, 10 februarie 2009)

166. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a industriei electronice pînă în anul 2015 (nr. 117, 10 februarie 2009)

167. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și acordarea deplinelor puteri dlui Radu CĂRUȚĂ, viceministru al administrației publice locale (nr. 119, 10 februarie 2009)

168. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Cu privire la elaborarea unui proiect de lege pentru introducerea unor măsuri de stimulare a asigurărilor obligatorii în medicină (nr. 120, 10 februarie 2009)

169. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 187 privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă, adoptată la Geneva la 15 iunie 2006 (nr. 122, 10 februarie 2009)

170. Hotărîre cu privire la Programul de stat de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2009-2011 (nr. 123, 10 februarie 2009)

171. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Bogdan Оntemeietorul Moldovei Institutului Național de Informații și Securitate (nr. 124, 10 februarie 2009)

172. Hotărîre privind aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2009 (nr. 125, 10 februarie 2009)

173. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 126, 10 februarie 2009)

174. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 127, 10 februarie 2009)

175. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Natalia AXENOVA (nr. 140, 18 februarie 2009)

176. Hotărîre cu privire la împrospătarea rezervelor de grîu alimentarși achiziționarea grîului furajer de clasa a V-a (nr. 141, 18 februarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

125. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei (nr. 62/14, 26 decembrie 2008)

126. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 6/1, 12 februarie 2009)

127. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/7, 12 februarie 2009)

128. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 6/8, 12 februarie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

129. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2079, 10 februarie 2009)

130. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creștin Democrat, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2080, 10 februarie 2009)

131. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2081, 10 februarie 2009)

132. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2082, 10 februarie 2009)

133. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2083, 10 februarie 2009)

134. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța MOLDOVA NOASTRĂ, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2084, 10 februarie 2009)

135. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Social Democrat, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2085, 10 februarie 2009)

136. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2086, 10 februarie 2009)

137. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Social-Politice ACȚIUNEA EUROPEANĂ și a simbolului electoral (nr. 2087, 10 februarie 2009)

138. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2088, 10 februarie 2009)

139. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor Parlamentului din 5 aprilie 2009 (nr. 2089, 10 februarie 2009)

140. Hotărîre cu privire la numirea în funcție (nr. 2090, 10 februarie 2009)

141. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Dezvoltării Spirituale MOLDOVA UNITĂ, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2091, 12 februarie 2009)

142. Hotărîre cu privire la modificarea listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța MOLDOVA NOASTRĂ, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2084 din 10 februarie 2009 (nr. 2092, 12 februarie 2009)

143. Hotărîre cu privire la confirmarea membrului reprezentant al Mișcării Social-Politice ACȚIUNEA EUROPEANĂ cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe perioada campaniei electorale pentru alegerile Parlamentului din 5 aprilie 2009 (nr. 2094, 12 februarie 2009)

144. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2132, 12 februarie 2009)

145. Hotărîre pentru modificarea și completarea punctului 51 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2134, 12 februarie 2009)

146. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 2135, 12 februarie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

147. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea financiară pentru anul 2008

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte