Nr. 41-44 24.02.2009

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

117. Decret pentru promulgarea Legii privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (nr. 2133-IV, 19 februarie 2009)

nbsp;

118. Lege privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (nr. 271-XVI, 18 decembrie 2008)

119. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 2132-IV, 18 februarie 2009)

nbsp;

120. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 277-XVI, 18 decembrie 2008)

nbsp;

121. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2134-IV, 19 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

177. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat (nr. 128, 10 februarie 2009).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

178. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1038 din 4 octombrie 2005 (nr. 129, 10 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

179. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp; completarea unor acte legislative (nr. 130, 10 februarie 2009)

nbsp;

180. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 131, 10 februarie 2009)

nbsp;

181. Hotărîre privind redistribuirea materialelor de construcție (nr. 132, 10 februarie 2009)

nbsp;

182. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public în anul 2009 (nr. 133, 10 februarie 2009)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

183. Hotărîre cu privire la importul în regim preferențial al unor tipuri de zahăr (nr. 134, 10 februarie 2009)

nbsp;

184. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului

nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 135, 10 februarie 2009)

nbsp;

185. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere (nr. 136,

10 februarie 2009)

nbsp;

186. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate și al ecvideelor pentru reproducție și producție (nr. 137,nbsp; 10 februarie 2009)

nbsp;

187. Dispoziție (nr. 24-d, 16 februarie 2009)

nbsp;

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

nbsp;

148. Ordin cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcții neautorizate (nr. 20, 5 februarie 2009)

nbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare

nbsp;

149. Ordin cu privire la asigurarea transparenței în procesul de achiziții publice în domeniul sănătății (nr. 370/31, 24 septembrie 2008)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

nbsp;

150. Hotărîre (nr. DCF-119, 18 septembrie 2008)

nbsp;

151. Hotărîre (nr. DCF-120, 18 septembrie 2008)

nbsp;

152. Hotărîre (nr. DCF-109/121, 18 septembrie 2008)

nbsp;

153. Hotărîre (nr. DC-3, 29 ianuarie 2009)

nbsp;

154. Hotărîre (nr. DC-4, 29 ianuarie 2009)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

nbsp;

155. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Regulilor pieței energiei electrice (nr. 320,

16 ianuarie 2009)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

nbsp;

156. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 (nr. 6/3, 12 februarie 2009)

nbsp;

157. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare OMNIS S.R.L. (nr. 6/4,

12 februarie 2009)

nbsp;

158. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări GALAS S.A. (nr. 6/5, 12 februarie 2009)

nbsp;

159. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1/1-O din 16.01.2009 (nr. 6/9-O, 12 februarie 2009)

nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

nbsp;

160. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Conservator, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2147, 17 februarie 2009)

nbsp;

161. Hotărîre cu privire la modificarea listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2086 din 10 februarie 2009 (nr. 2148, 17 februarie 2009)

nbsp;

162. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2154, 17 februarie 2009)

nbsp;

163. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2155, 17 februarie 2009)

nbsp;

164. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Popular Creștin Democrat pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2156,nbsp; 17 februarie 2009)

nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului nbsp;din Republica Moldova

nbsp;

165. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licențelor de emisie (nr. 4, 10 februarie 2009)

nbsp;

166. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a S.C. Grinad-TV SRL către S.C. Dolmar-Impex SRL (nr. 7, 10 februarie 2009)

nbsp;

167. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și autorizațiilor de retransmisie (nr. 8, 10 februarie 2009)

nbsp;

168. Decizie cu privire la examinarea regulamentelor interne cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare în instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 11, 13 februarie 2009)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Avize funcții publice vacantenbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte