Nr. 45-46 27.02.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

122. Decret pentru prom ulgarea Legii cu privire la secretul de stat (nr. 2136-IV, 20 februarie 2009)

123. Lege cu privire la secretul de stat (nr. 245-XVI, 27 noiembrie 2008)

124. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2137-IV, 20 februarie 2009)

125. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 14-XVI, 3 februarie 2009)

126. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 2138-IV, 20 februarie 2009)

127. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 22-XVI, 3 februarie 2009)

128. Decret privind eliberarea domnului Nicolae CAPMOA LE din funcția de judecător la Judecătoria Ocnița (nr. 2135-IV, 20 februarie 2009)

129. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domdomdomnului Vasilii SAKOVICI (nr. 2139-IV, 21 februarie 2009)

130. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Valentin ZUBIC (nr. 2140-IV, 23 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

188. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru majorarea salariilor angajaților din instituțiile finanțate de la bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 143, 19 februarie 2009)

189. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 144, 20 februarie 2009)

190. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 145, 20 februarie 2009)

191. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 146, 20 februarie 2009)

192. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Camerei Оnregistrării de Stat a listei contribuabililor persoane juridice ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere și a listei fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra persoane nou-fondate (nr. 148, 21 februarie 2009)

193. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Sergiu SCUTARU (nr. 149, 21 februarie 2009)

194. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Natalia IEPURAȘ (nr. 150, 21 februarie 2009)

195. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 (nr. 154, 25 februarie 2009)

196. Hotărîre privind activitatea Comisiei guvernamentale pentru supravegherea realizării achizițiilor publice (nr. 155, 25 februarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

169. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituțiile instructiv-educative (nr. 21, 23 ianuarie 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

170. Ordin referitor la clasificarea unor categorii de autovehicule (nr. 38-O, 5 februarie 2009)

171. Ordin referitor la clasificarea produsului numit Haematogenum (nr. 45-O, 10 februarie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

172. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și biocombustibil (nr. 321, 22 ianuarie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte