Nr. 49-50 06.03.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

138. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 2147-IV, 27 februarie 2009)

139. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 300-XVI, 25 decembrie 2008)

140. Decret privind acordarea Drapelului de luptă Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 2146-IV, 27 februarie 2009)

141. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail POSTU și doamnei Zinaida TCACI (nr. 2148-IV, 27 februarie 2009)

142. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile LISNIC (nr. 2149-IV, 27 februarie 2009)

143. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2150-IV, 3 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

205. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 158, 26 februarie 2009)

206. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 159, 26 februarie 2009)

207. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 163, 26 februarie 2009)

208. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 165, 27 februarie 2009)

209. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 166, 27 februarie 2009)

210. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul construcțiilor și locuințelor între Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova și Ministerul Administrației Locale și Dezvoltării Regionale al Republicii Ungare și acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir BALDOVICI, ministru al construcțiilor și dezvoltării teritoriului (nr. 167, 27 februarie 2009)

211. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2008 și încorporarea în serviciul militar în mai-iunie 2009 (nr. 169, 27 februarie 2009)

212. Hotărîre privind participarea Republicii Moldova la expozițiile internaționale în anul 2009 (nr. 173, 2 martie 2009)

213. Hotărîre privind instituirea Comitetului organizatoric pentru desfășurarea ediției a IV-a a Forului intelectualității statelor-membre ale C.S.I. (nr. 178, 3 martie 2009)

214. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Artur VОSOTIN (nr. 180, 4 martie 2009)

215. Dispoziție (nr. 28-d, 2 martie 2009)

216. Dispoziție (nr. 29-d, 2 martie 2009)

217. Dispoziție (nr. 30-d, 2 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

181. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare concurenților electorali a creditelor fără dobîndă la desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 17, 23 februarie 2009)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

182. Ordin cu privire la unele măsuri de menținere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînțării artificale (nr. 46, 24 februarie 2009)

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

183. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialității 2006. Mașini, unelte și scule din cadrul Colegiului Tehnic al UTM (nr. 1.3.1, 10 februarie 2009)

184. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialității 2551. Cadastru și organizarea teritoriului din cadrul Colegiului de Construcții din Chișinău (nr. 1.3.2, 10 februarie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

185. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Companiei de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 7/2, 20 februarie 2009)

186. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare ASIGVITAL S.R.L. (nr. 7/3, 20 februarie 2009)

187. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 7/6, 20 februarie 2009)

188. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/7, 20 februarie 2009)

189. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 7/8, 20 februarie 2009)

190. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Carmez (nr. 7/9, 20 februarie 2009)

191. Hotărîre cu privire la anularea pct. 1 și pct. 2 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/5 din 03.11.2006 Cu privire la încălcările admise în cadrul procedurii de lichidare a F.I.N.N. Telecom-Invest S.A. (nr. 8/1, 26 februarie 2009)

192. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/3, 26 februarie 2009)

193. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ARTMET (nr. 8/5, 26 februarie 2009)

194. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 8/10, 26 februarie 2009)

195. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a valorilor mobiliare și a părților sociale deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 8/12, 26 februarie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

196. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2204, 27 februarie 2009)

197. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Urîtu Ștefan în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2205, 27 februarie 2009)

198. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Dezvoltării Spirituale MOLDOVA UNITĂ, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2091 din 12 februarie 2009 (nr. 2206, 27 februarie 2009)

199. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2083 din 10 februarie 2009 (nr. 2207, 27 februarie 2009)

200. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 în cadrul secțiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova (nr. 2213, 27 februarie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

201. Decizie cu privire la examinarea concepțiilor de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare în instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 12, 21 februarie 2009)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

202. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (nr. AC-01/3-1, 12 februarie 2009)

203. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie (nr. AC-01/3-2, 12 februarie 2009)

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

204. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (nr. 87/1, 27 februarie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

205. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 23, 29 ianuarie 2009)

206. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 35, 5 februarie 2009)

207. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 38, 5 februarie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte