Nr. 51-52 10.03.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

218. Hotărîre cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (nr. 138, 10 februarie 2009)

219. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 170, 2 martie 2009)

220. Hotărîre cu privire la transmiterea unor fonduri fixe (nr. 171, 2 martie 2009)

221. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007 Privind carnetul de muncă (nr. 172, 2 martie 2009)

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării (nr. 175, 2 martie 2009)

223. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 23 ianuarie 2008 (nr. 176, 2 martie 2009)

224. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1442 din 18 decembrie 2008 (nr. 177, 2 martie 2009)

225. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005 (nr. 179, 4 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

208. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe Acțiuni de Proiectare, Investiții și Consulting Auto-Seneca (nr. 8/4, 26 februarie 2009)

209. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Automobilist-Bălți (nr. 8/6, 26 februarie 2009)

210. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 8/7, 26 februarie 2009)

211. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Universul (nr. 8/16, 26 februarie 2009)

212. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurate de Firma de brokeri Brokwest S.A. (nr. 8/8-O, 26 februarie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte