Nr. 53-54 13.03.2009


Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

144. Decret pentru promulgarea Legii privind azilul în Republica Moldova (nr. 2151-IV, 4 martie 2009)

145. Lege privind azilul în Republica Moldova (nr. 270-XVI, 18 decembrie 2008)

146. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 2157-IV, 6 martie 2009)

147. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 11-XVI, 3 februarie 2009)

148. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2152-IV, 5 martie 2009)

149. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 12-XVI, 3 februarie 2009)

150. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu BOGDAN (nr. 2153-IV, 5 martie 2009)

151. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Terry DAVIS (nr. 2154-IV, 5 martie 2009)

152. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Michel PLATINI (nr. 2155-IV, 5 martie 2009)

153. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului John BEYER (nr. 2158-IV, 9 martie 2009)

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

226. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 12 iunie 1997 (nr. 139, 10 februarie 2009)

227. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2009 (nr. 156, 26 februarie 2009)

228. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 182, 5 martie 2009)

229. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 183, 6 martie 2009)

230. Hotărîre cu privire la susținerea sportivilor loturilor naționale sau care participă la competiții de nivel național (nr. 184, 9 martie 2009)

231. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 185, 9 martie 2009)

232. Hotărîre cu privire la unele măsuri privind asigurarea activității Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 186, 9 martie 2009)

233. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale produse în vara anului 2008 și asigurarea sinistraților cu locuințe (nr. 188, 9 martie 2009)


234. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Direcției politică și legislație fiscală a Ministerului Finanțelor (nr. 191, 9 martie 2009)

235. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 194, 9 martie 2009)

236. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1363 din 29 noiembrie 2006 (nr. 196, 10 martie 2009)

237. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 197, 10 martie 2009)

238. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 199, 11 martie 2009)

239. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Grigore Țamblac Universității de Stat din Taraclia (nr. 200, 11 martie 2009)

240. Dispoziție (nr. 33-d, 9 martie 2009)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

213. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare (nr. 12, 31 ianuarie 2009)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

214. Ordin privind aprobarea tarifelor la lucrările de evaluare a bunurilor imobile confiscate, naționalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice (nr. 175, 27 noiembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

215. Hotărîre referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piața secundară (nr. 64/4, 31 decembrie 2008)

216. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 10/1, 5 martie 2009)

217. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/5, 5 martie 2009)

218. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mecservice (nr. 10/6, 5 martie 2009)

Partea IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte